Eldningsförbudet är upphävt

Från och med kl 11:00 måndag 8 juli 2019 är eldningsförbudet upphävt i kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Beslutet att upphäva eldningsförbudet är fattat av räddningschefen vid Sörmlandskustens räddningstjänst.

Trots att det inte längre är eldningsförbud uppmanas alla till stor försiktighet. Ta gärna del av Räddningstjänstens tips för säker eldning här.

Fortsatt eldningsförbud enligt lokala ordningsstadgor

I detaljplanerat område under tiden 1/6–31/8 samt för Trosa innerstad gäller alltid förbud mot öppen eld för bränning av trädgårdsavfall.

Vem beslutar om eldningsförbud?

I Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta är det Sörmlandskustens räddningstjänst eller Länsstyrelsen Södermanland som bestämmer om det ska råda eldningsförbud eller inte. Räddningstjänsten kan också avråda från eldning.

Tips! Ladda ner appen BRANDRISK UTE, och håll koll på brandrisken där du är

Appen BRANDRISK UTE (hittas i App Store eller Google Play) hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark där du befinner dig. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. 

Dela artikel: