En dag med fokus på rörelse och aktivitet

Ljudet av barn som hejar, skrattar och ropar glatt fyller hela skolgården. Överallt syns barn som springer, klättrar eller på annat sätt deltar i någon aktivitet. I fredags anordnades Idrottens dag på Fornbyskolan och cirka 330 elever deltog.

Idrottens dag är en internationell dag med fokus på rörelse som i Sverige anordnas tillsammans med Riksidrottsförbundet SISU. Över hela Europa anordnades i fredags aktiviteter för att främja rörelse och i Sverige deltog cirka 400 skolor. Fornbyskolan var en av alla skolor som deltog och för dem var dagen en liten del i en större satsning.

- Vi arbetar aktivt med att få in rörelse under hela skoldagen. Det kan handla om att börja med en promenad direkt på morgonen eller att lektionen pausas för att eleverna ska följa olika rörelser via exempelvis Smartboarden, förklarar Tove Gottfriedz biträdande rektor.

På Fornbyskolan har de ordnat så att de har personal ute på rasterna som hjälper barnen med olika lekar som främjar rörelse. De använder sig av uteklassrummet Fornängen för att komma ut i naturen mer och dessutom få in rörelsen på ett naturligt sätt på vägen till och från klassrummet. Mot de yngre grupperna arbetar de med något som kallas Röris, vilket är ett rörelseprogram för barn från 6 år.

- Samhället idag är mer stilla sittande än förut, då vill vi i skolan vara med stötta upp och bidra till rörelse. Vi märker en positiv skillnad på eleverna både inomhus under lektionerna och ute på rasterna när rörelse är en naturlig del av dagen.

Utöver att skolgård och idrottshall är fyllda med elever och pedagoger finns även Trosa Edanö IBK, Frisk Sport Trosa och Trosa golfklubb på plats för att inspirera, lära ut och aktivera eleverna. Under förmiddagen fick eleverna bland annat testa på trampolin, spela innebandy, leka hela havet stormar och prova på att spela golf.

- Det roligaste än så länge är hela havet stormar, säger Viktor Gustavsson och Lucas Österlund.

Idrottens dag är nu över för denna gång men det viktiga arbetet med att få in rörelse och aktivitet i elevernas vardag fortsätter, genom så väl små som stora satsningar.

Dela artikel: