En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun – så rankas Trosa utifrån Agenda 2030

Begreppet Hållbarhet har med åren breddats till att innefatta mer än bara direkta miljöfrågor. När Dagens samhälle rankar Sveriges kommuner visar det sig att Trosa kommuns mångåriga arbetssätt är en samtida hållbar inriktning.

Dagens samhälles ranking av Sveriges kommuner utifrån arbete med Agenda 2030 placerar Trosa kommun på en nationell fjärdeplats och en andraplats i kategorin Städer och stadsnära kommuner.

Trosa kommun har inget fastställt mål att arbeta utifrån Agenda 2030, men det arbetssätt som präglat Trosa kommun sedan kommunen grundades täcker in stora delar av de aspekter som en kommun kan påverka inom ramen för Agenda 2030 avseende ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Områden som påverkas av i stort sett samtliga kommunala verksamheter från samhällsbyggnad och utbildning till omsorg och kommunalteknisk verksamhet. Men kärnan utgår ifrån kommunstyrelsens ekoutskott och arbetet som ekokommun.

Stefan Björnmalm (C), ekoutskottets ordförande: ”Redan vid bildandet av Trosa kommun skrev vi fram vikten av miljöhänsyn, och bara ett par år senare gick vi med i Sveriges ekokommuner. Hållbarhet är ett bra begrepp, för det vi gör måste hålla över tid, inte bara vara enskilda insatser.”

Hälsa och välbefinnande, rent vatten och sanitet, hållbar energi, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringen, hav och marina resurser, ekosystem och biologisk mångfald är alla mål från Agenda 2030 som ekoutskottet arbetar med. Såväl inom Trosa kommun som i samarbete med organisationer och andra kommuner exempelvis inom ramen för Trosaåns vattenvårdsförbund och Östersjövänlig mat. Högaktuellt är projektet Minimeringsmästarna som syftar till att hjälpa invånare till hållbar konsumtion.

Elin van Dooren, kommunekolog: ”Som kommun kan vi göra mycket för ett hållbart samhälle, men med invånarna, företag och föreningar kan vi komma så mycket längre. Därför försöker vi utöver våra egna projekt hitta samarbeten runt om i kommunen och i regionen för den delen.”

Projektet Fiskpassager i Trosaån kan låta väldigt lokalt men har påverkan för den mytiska ålen som sträcker sig till Sargassohavet – ålens enda kända lekplats. Årligen sätter Trosa amatörfiskeklubb med bidrag från Trosa kommun ut ca 3 000 öringssmolt vid Husby kvarn som även de kommer att gagnas av fiskpassagerna.

Folkhälsa har blivit ett allt mer känt begrepp under pandemin, men har i Trosa kommun arbetats med under många år, särskilt med fokus på rörelse och utevistelse som t.ex. Utmärkt gångväg, Vagnhärad runt och våra utegym. Förskolorna har sedan länge arbetat efter konceptet Hälsosam förskola och på senare tid har ungdomsfrågor och pandemins påverkan på folkhälsan fått större fokus.

Energi- och klimatrådgivningen är en uppskattad verksamhet som riktar sig till såväl privatpersoner som företag och föreningar och där Trosa utför uppdrag åt hela Östra Sörmland. Solceller, ventilation, anpassning av såväl äldre hus som nybyggnation är bara några av exempel på den kostnadsfria rådgivning som utförs.

Ekoutskottets arbete genomsyrar de flesta verksamheter på ett eller annat sätt och återfinns exempelvis inom omsorgens, skolans och förskolans måltidsplanering, översiktsplanens planering av naturområden och byggnation. Under den senaste tioårsperioden har Trosa kommun instiftat tre kommunala naturreservat (Tomtaklintskogen, Lånestaheden och det marina naturreservatet Kråmö).

Elin van Dooren, kommunekolog: ”Det finns flera områden inom alla våra kommunala verksamheter som kan bidra till ett hållbart samhälle. Mest givande känns det när vi identifierar områden som inte bara är ekologiskt hållbara, utan som även är bättre för kommuninvånarna och ekonomiskt smartare.” 

Men en av de viktigaste aspekterna för en kommun att komma framåt i Agenda 2030, är du som invånare. Hur du konsumerar, hur du bor, transporterar dig, tillbringar din fritid och inte minst att de yngsta kommuninvånarna får en bra utbildningsgrund att stå på och att våra äldsta invånare blir väl omhändertagna.

Dela artikel: