En orange vecka mot våld

Den 25 november till 1 december kommer rondellen vid Trosaporten att tändas upp i orange belysning. Det är del av den internationella FN-kampanjen Orange Day som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot våld mot kvinnor.

Kampanjen som går under namnet ”Orange Day” är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor och infaller den 25 november. Trosa kommun väljer att förlänga kampanjen till hela veckan för att uppmärksamma arbetet mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete. Att förebygga mäns våld mot kvinnor, dvs. att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, är den huvudsakliga utgångspunkten för strategin. Detta innebär att bakomliggande orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta våldet, bör beaktas i alla insatser inom strategin.

Den 25 november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. Under hela veckan med start 25:e kommer detta att stödjas när Trosaporten blir orange.

Orange day

25 november – "Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor" instiftades av FNs generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FNs dåvarande generalsekreterare som utnämnde den 25:e varje månad till Orange Day. Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

På Orange Day den 25 november färgas hela världen orange för att manifestera mot våldet.
I världen lyser kända byggnader i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor.

Läs mer om Orange Day

Dela artikel: