Företagsklimatet i Trosa fortsatt stabilt på en hög nivå

Tisdagen 31 maj offentliggjorde Svenskt näringsliv resultaten från undersökningen lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner. Årets resultat för Trosa kommun visar på en genomgående högre nivå än övriga Sverige och för året skedde den största förbättringen inom mätområdet upphandling.

Undersökningen ligger sedan många år till grund för Trosa kommuns utveckling av företagsklimatet. Under pandemin har Trosa kommuns företagare fortsatt gett höga betyg och en förbättring har skett inom cirka hälften av mätområdena. Högst betyg i jämförelse med övriga landet får Trosa kommun inom service och bemötande samt tjänstemännens attityder.

Den största förbättringen för året fick Trosa kommun inom upphandling. Ett starkt lagstyrt område som för många företagare innebär en besvikelse då endast ett företag kan vinna respektive upphandling. Trosa kommun har under många år arbetat för att utveckla dels upphandlingskompetens men även genomföra olika typer av upphandlingsprocesser för att involvera företagen mer.

En försämring för året skedde inom mätområdet vägnät, tåg- och flygförbindelser. Under det senaste året har åtskilliga vägprojekt genomförts på centrala vägar i kommunen, något som naturligt brukar ge effekt i mätningar. Inför sommaren slutförs flera projekt vilket kan ge en positiv effekt inför kommande mätperiod. Att tågtrafiken inte har uppfyllt förväntningarna på tillgänglighet och förutsägbarhet kan också ha spelat in.

Det viktiga sammanfattande omdömet minskar något jämfört med föregående år men ligger fortsatt med marginal över riket.

Jonas Ivervall, näringslivschef: ”Det är två saker som jag ser som mycket viktiga. Det ena är att betygen överensstämmer mycket väl med den nyligen presenterade NKI-undersökningen vilket visar att känsla och verklighet hänger ihop. Det andra är att inget av detta hade varit möjligt utan en mycket god och konstruktiv dialog mellan kommunen och företagen. Att prata med varandra och inte om varandra är framgångsrikt för bägge parter.”

För kommunerna har ännu bara resultaten av undersökningens 16 delfrågor redovisats. Den fullständiga rankingen släpps den 28 september.

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företagsrankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.

Dela artikel: