Fornbyskolan har vuxit med en fristående skolbyggnad

Vid Fornbyskolan sker flera parallella projekt för att ge skolan möjlighet att öka sin kapacitet. Bland annat har en fristående skolbyggnad i enplan upprättas mellan Fagerängs förskola och Fornbyskolan med nya klassrum för den växande skaran elever på skolan. I den nya byggnaden kommer även en provisorisk matsal inrymmas då det i Fornbyskolans södra ände pågår ett arbete med att skapa ett nytt produktionskök och matsal.

– Projektet är värdefullt utifrån flera perspektiv; genom att stärka upp med ytterligare ett produktionskök i Vagnhärad skapar vi en mer robust organisation där produktionen av mat för barnomsorg, skolor och äldreomsorg säkerställs, säger John Carlsson (C), ordförande i teknik- och servicenämnden. Ann Heimdahl, rektor på Fornbyskolan fyller i.

– Att Fornbyskolan nu har fått en fristående byggnad för att möjliggöra fler lärande miljöer är väldigt positivt. Tack vare utformningen och placeringen kan byggnaden komma att användas av elever på förskola, i låg- eller mellanstadiet samt fritids. En byggnad som kan växa efter de behov som uppstår helt enkelt, förklarar Ann Heimdahl.

Till att börja med kommer den nya skolbyggnaden att fungera som en fritidshemsavdelning och provisorisk matsal. När det nya köket och matsalen i Fornbyskolans södra ände är klart inför höstterminen 2022 får vi se vilken typ av pedagogisk verksamhet som kommer att bedrivas i de nya lokalerna. I närtid kommer vi dessutom beskåda hur utemiljön görs om för att erbjuda eleverna en minst lika stimulerande och aktiv tid mellan lektionerna.

Ljus stor lokal med belysning i taket. I mitten står ett långbord med flera stolar runtom.

De ljusa lokalerna i den nya byggnaden öppnar upp för flera möjligheter med mindre grupprum, arbetsrum för lärare, större klassrum och mindre kök. Varje klassrum har även en dörr som går direkt ut till utemiljön om det i framtiden skulle finnas ett behov av en extra förskoleavdelning.

I förgrunden syns klädhängare som placerats utmed en korridorsvägg. I bakgrundens syns två siluetter som går bort igenom korridoren.

När vi hälsar på i slutet av oktober har inredningen med klädhängare i korridorerna just kommit på plats. Under läslovet inreddes lokalerna ytterligare inför öppningen under vecka 45.

Fornbyskolans nya utbyggnad från utsidan visar en byggnad med röd tegelfasad med grå plattor runt fönster. Byggnaden är i enplan.

Vy från Skolvägen på den nya skolbyggnaden. Från denna sida kommer det att vara möjligt för vårdnadshavare att hämta och lämna sina barn.

Dela artikel: