Fornbyskolans personal får möjlighet till kompetensutveckling i andra EU-länder

För några månader sedan ansökte Fornbyskolan om bidrag för att lärare ska ges möjligheten att genomföra studier i andra EU-länder. Genom att åka utomlands i tjänsten och träffa någon som jobbar med samma sak skapas nämligen förutsättningar för att lära sig och utvecklas inom sitt kompetensområde. I slutet av april fick Fornbyskolan det glädjande beskedet att deras ansökan har beviljats.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet som möjliggör internationella samarbeten mellan lärare från förskolenivå upp till vuxenutbildnings- och yrkesutbildningsnivå. Genom att anordna internationella utbyten får lärare och pedagoger utvecklas genom att utbyta erfarenheter och skapa nätverk till kollegor i andra länder. Målet med utbytet är i sin tur att arbetssätt kommer utvecklas och öppna upp för nya metoder att arbeta i skolan. Ett utbyte som med andra ord inte bara kommer göra att enskilda pedagoger kommer växa, utan något som kommer att vara utvecklande för hela verksamheten.

– I detta projekt har vi sökt för att lära oss om tematiska arbetsformer och kooperativt lärande samt att skugga lärare i deras undervisning. Att göra det utanför Sveriges gränser ger ett bredare perspektiv där vi får ta del av andra länders erfarenheter inom utbildningssektorn, berättar Ann Heimdahl, tf rektor på Fornbyskolan i Vagnhärad.

Fornbyskolan har blivit beviljade ett bidrag på cirka 110 000 kr, en nyhet som den tf rektorn var mycket nöjd över att höra.

– Vi är glada och stolta över att vår ansökan har blivit godkänd och vi ser fram emot den utveckling som kommer skolan till gagn på detta inspirerande sätt, berättar Ann.

Dela artikel: