Fortsatt god utbyggnad av fibernätet i Trosa kommun

I dagarna presenterade PTS (Post- och telestyrelsen) siffror för utbyggnaden av bredbandsnätet under 2021, i Sverige och i alla kommuner. I Trosa kommun har nu över 95 % av hushållen möjlighet till bredband via fiber med hastigheter upp till 1 000 Mbit/s. Målet är att nå 98 % senast under 2023. Dessutom visar rapporten av 4 av 5 hushåll nu är anslutna och använder nätet.

När PTS presenterade resultaten på bredbandskartan.se kan man notera att kommunen, i första hand via Trofi, har fortsatt fiberutbyggnaden enligt uppsatt plan. Bredbandsstrategin som antogs under slutet av 2019 säger att målet på 98 % ska nås senast under 2023, två år tidigare än det av staten uppsatta målet.

Under de senaste åren har det arbetats i två huvudspår, det ena är att fibrera mer i landsbygdsområdena och det andra är att förtäta i redan stamfibrerade områden. Områden som det har fokuserats på under 2021 är bl a Källviksområdet och Gisekvarn.

Arbetet fortsätter under 2022 och 2023 för att nå ännu fler områden i kommunen som Tofsö, Viksnäs och Nora för att nå tillgångs- och anslutningsmålen.

Jonas Ivervall, näringslivschef och bredbandssamordnare, säger: ”Vi ser att den strategi som vi grundlade redan under 2014 har varit en bra drivkraft mot de mycket goda resultat vi nu ser. Att så många som möjligt ges en möjlighet till en anslutning är viktigt för att kunna ta del av alla de tjänster och möjligheter som digitaliseringen ger.”

Dela artikel: