Fortsatt mycket nöjda kunder i bråda tider

Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. En viktig del i det arbetet är tillstånd och tillsyn. Ett starkt lagstyrt område, men som rätt utfört bidrar till ökad kvalitet i företagen. Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA har frågat företagen i Trosa och Sveriges övriga kommuner om deras upplevelse.

Under 2020 var det väldigt många företag som var i kontakt med kommunen gällande bygglov, serveringstillstånd, miljöfrågor etc. När vi följer upp dessa kontakter med företagen och ställer frågor kring bemötande, effektivitet, kompetens, engagemang, rättssäkerhet m.m. så kan vi nu se att även under 2020 ger företagen kommunen väldigt höga betyg, t o m i nivå med resultatet för 2019 som gav kommunen en 1:a-plats i landet.

”Det är i mötet med företagaren som vi som kommun ska förstå vad företagaren vill uppnå och hur vi kan stötta och vara tydliga så att vi hittar en gemensam förväntansnivå som leder till en bra lösning”, säger Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef.

Jonas Ivervall, näringslivschef, lägger till: ”Jag kan konstatera att vi genomgående har en attityd som är konstruktiv och lösningsorienterad. Det uppskattas mycket av våra lokala företagare.”

Att kontinuerligt mäta kundnöjdhet och upplevelse av kontakten med kommunen är ett värdefullt verktyg som visar vad vi gör på ett bra sätt och inom vilka områden vi kan förbättra oss. Nöjd-Kund-Index-mätningen ger oss denna möjlighet och vi har använt denna sedan många år. Läs mer om hur SKR och SBA genomför undersökningen.

Dela artikel: