Från vandringshinder till fiskpassage – nu inleds projektet vid Trosa kvarn

Kvarnar och dammar skapar hinder för fiskar som är beroende av att simma upp- och nedströms. I projektet med att skapa nya fiskpassager med rätt byggstenar ges fiskar och andra vattenlevande djur rätt förutsättningar att återigen kunna leva naturligt i ån. Inom några veckor inleds projektet där Trosa kvarn är först ut.

Trosa kvarn är en av de utpekade vandringshinder som gör det svårt för fiskar och andra vattenlevande djur att fritt kunna röra sig upp- och nedströms genom vattensystemet. Det gör att många arter fastnar vilket skapar slutna system som försämrar den biologiska mångfalden.

– Projektet med att bygga om gamla kvarnar och dammar utmed Trosaån kommer på sikt leda till att fiskar som är beroende av att vandra mellan Sillen och Östersjön återigen kommer kunna leva och reproducera sig som de ska, säger Elin van Dooren, kommunekolog i Trosa kommun.

Förutom att Trosa kommun som ekokommun har ett intresse i att miljön i Trosaån har en god status, så går projektet hand i hand med FN:s globala mål om att förvalta och skydda det marina ekosystemet. Genom de inplanerade åtgärderna med att skapa en fungerande fiskpassage där fler fiskar får möjlighet att vandra igen, kommer det att bidra till att uppnå friska och produktiva hav med en förbättrad biologisk mångfald.

För dig som vill veta mer

Mer information om projektet hittar du på projektsidan.
Ta del av vår film om projektet. 

Dela artikel: