Git är god man i Trosa

När Git skulle gå i tidig pension år 2018 hade hon svårt att se sig själv i en vardag utan sysselsättning. I samma veva flyttade hon till Trosa och fick då syn på en notis i tidningen om att det behövdes fler gode män i Trosa. Git jobbade tidigare på inom HR och hade erfarenhet av att möta och coacha människor. Hon anmälde sig som intresserad.

På frågan om varför Git valt att engagera sig just som god man och förvaltare svarar hon:

- Jag brukar säga så här: det ska vara någonting som är viktigt och riktigt. Man kan hålla på med mycket saker som tar ens tid. Men det är ganska få saker som egentligen är viktiga och faktiskt ger ett resultat på riktigt säger Git.

Det mottot stämde väl överens med vad det innebär att vara en god man eller förvaltare enligt Git. Hon ser sitt godmanskap som en möjlighet att göra en insats både för samhället i stort och för en enskild individ som det personligen kommer att betyda väldigt mycket för. 

- Man tar över en roll som andra, i många fall anhöriga, behöver ta. Så man avlastar både samhället och anhöriga på det sättet säger Git.

Det finns många föräldrar och anhöriga som berättat om hur värdefullt det är att bara få umgås med sin närmaste när man befinner sig i en tuff livssituation. Utan att dessutom behöva tänka på och rådda med papper och myndighetskontakter. Inte minst när man har en nära anhörig som är i livets slutskede.

Redan efter två dagar som pensionär blev Git uppringd av kommunen och involverad i sitt första uppdrag som god man.

- Det var både nervöst och spännande eftersom jag inte helt visste vad det handlade om men man lär sig otroligt mycket de första gångerna och sedan går det lättare även om varje uppdrag är unikt berättar Git.

Att vara God man handlar t ex om att ta kontakt med olika myndigheter så som skattemyndigheten, socialtjänsten, försäkringskassan och att sköta bankärenden åt sin huvudman. Man kan behöva söka bidrag, ordna plats på boende, se över vilka avgifter och eventuella skulder som finns. Ibland kan man behöva jobba med Kronofogden för att göra en skuldsanering.

- Ekonomin kan man behöva reda ut ganska ofta, se till att söka rätt bidrag, att de betalar rätt avgifter för saker och ting och att de betalar sina skulder. Jag har jobbat med skuldsanering för några. Kronofogden är ju fantastisk att jobba med, bara man kontaktar dem.

Som med allt lärande var det till en början en tröskel att ta sig över men Git har haft stöd och support från överförmyndarkontoret samt de kurser och den litteratur som kommunen erbjuder. Idag har Git sju uppdrag parallellt men säger att det numera inte är svårare för henne än att bara ha ett uppdrag. Nu är det en vana och hon har sina upparbetade kontakter.

- Det är så lätt att vara god man i Trosa kommun. Allt är så nära, så gripbart. Det är så lätt att ta kontakt. Det är liksom inte svårt när man kan gå ner till banken och bli igenkänd säger Git.

En stor del av behållningen för Git är också allt nytt hon har lärt sig i och med uppdragen. Hon har kunnat bredda och fördjupa tidigare livserfarenheter och kunskaper om samhällsfunktioner och ekonomi. Hon ser gärna att det i framtiden - när pandemin tillåter - blir fler träffar med andra goda män eftersom man då kan dela med sig och ta del av varandras erfarenheter och stötta varandra.

Vad är en god man?

En god man fungerar som en ställföreträdare som hjälper den som inte själv kan eller har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Att få hjälp av en god man är frivilligt men en förvaltare kan däremot utses mot personens egen vilja. Uppdraget är i stort av ideell natur men det utgår ett arvode baserat på uppdragets tyngd och krav på engagemang. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap och förvaltarskap.

Vill du bli god man eller förvaltare?

I Trosa finns behov av fler personer som kan åta sig uppdrag. Vill du göra en viktig insats ser vi gärna att du hör av dig till överförmyndarkontoret.

Anmäl ditt intresse redan idag!

 

Dela artikel: