Högt tryck på Korslöt

Den här tiden på året är det alltid högt tryck på Korslöt, många vårstädar såväl ute som inne vilket resulterar i ett par besök till anläggningen. Dessutom fylls kommunen upp med fler boende då folk öppnar upp sina sommarstugor och fixar inför sommaren. I år är inget undantag, snarare tvärtom.

De senaste veckorna har folk strömmat till Korslöt. Anläggningen och de som jobbar där brukar normalt ha hektiska helger vid den här årstiden men med anledning av Covid-19 och att mycket folk därav är hemma har även veckorna fyllts med besökare.

Håll avstånd

Med anledning av detta vill vi påminna er om de riktlinjer som ligger och ber er visa hänsyn för såväl personal som andra besökare. Tänk på att:

  • Hålla avstånd inne på anläggningen, till både personal och andra besökare.
  • Har du med dig dina barn, låt dem vänta i bilen.

"En ut en in"-regeln

Att antalet besökare har ökat har även lett till köbildning både inne på och utanför anläggningen. Från och med nu kommer det därför att finnas personal på plats för att stoppa bilar från att köra in. "En ut en in"-regeln kommer med andra ord att gälla från och med nu.

Vi vill även be er tänka till en extra gång innan ni besöker Korslöt, kan besöket vänta? I så fall avvakta och hjälp oss minska köbildning.

Sortera hemma

Det är viktigt att du sorterar innan du kommer till Korslöt. På så sätt minskas din tid inne på anläggningen och kön för de som väntar minskas, dessutom underlättar du för de som arbetar på anläggningen.

Riktad information till dig som är 70 +

Du som är 70 och äldre tillhör en riskgrupp. Vi ber dig att följa Hälsomyndighetens riktlinjer och därför:

  • Begränsa dina sociala kontakter
  • Undvika att vistas på platser med mycket folk

Som det rådande läget är nu är Korslöt en plats där mycket folk trängs på liten yta därför ber vi dig att avvakta med att besöka anläggningen, eller ta hjälp av någon utanför riskgruppen!

Dela artikel: