Hur gick det för din kommun 2021?

Vecka 33 får du som invånare i Trosa kommun en folder i brevlådan där vi redogör för det gångna året. Ekonomi, medborgarundersökning och miljöredovisning är några av de områden som du kan ta dela av.

Vi kallar foldern för "Hur gick det för din kommun 2021?" och du kan även ta del av den digitalt.

Foldern är en sammanfattning av vårt bokslut som antogs av kommunfullmäktige under våren. Du kan alltid ta del av bokslutet i sin helhet på trosa.se/bokslut.

Dela artikel: