Inget bevattningsförbud, men dags att bli mer vattensmart i vardagen

Sommaren 2021 bad vi dig som invånare att spara på dricksvatten som gjorde att vi tillsammans lyckades undvika ett bevattningsförbud. Nu är det dags att återigen ta vara på regnvattnet, ställa in vattenkannan i kylen för kallvatten i stället för att spola länge och skjuta över pooltaket över poolen för att minska avdunstning.

Att spå in i framtiden för att se hur vattenläget ser ut de kommande månaderna är svårt då nivåerna i våra täkter påverkas av många faktorer. Stora mängder nederbörd, sol som gassar, om vattenförbrukningen ökar, om det sker någon större vattenläcka och så vidare. Redan nu vill vi däremot göra dig som invånare, företagare och besökare medvetna om att det från och med nu är ännu viktigare med en hållbar vattenanvändning så att vi kan undvika ett bevattningsförbud även sommaren 2022.

Det är inte bevattningsförbud just nu. Följande aktiviteter får du göra men för att värna om dricksvattnet är det önskvärt om du undviker att:

  • Genomföra bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare.
  • Fylla pooler och spabad eller byta ut vatten i dessa anläggningar.
  • Tvätta bil, båt, husfasad, altaner, uppfarter med mera.

Om läget skulle förändras och ett bevattningsförbud införs kommer du som medborgare och företagare i Trosa kommun meddelas via SMS, samtidigt som informationen kommer att finnas på trosa.se samt på anslagstavlorna i våra tätorter.

Bevattning av offentliga anläggningar

I största möjliga mål bevattnar Trosa kommun planteringar och annan anlagd grönska med åvatten. Gräsytor bevattnas inte men exempelvis kommunala fotbollsplaner som Häradsvallen och Skärlagsvallen kommer att bevattnas. Det gör vi för att misskötta fotbollsplaner dels föranleder en väldigt hög kostnad att återställa för dig som skattebetalare, dels av säkerhetsskäl för framförallt de många barn och ungdomar som spelar på planerna.

Dela artikel: