Kråmö skärgårdsby öppnar upp sommaren 2020

Kultur- och fritidsnämnden fattade i mars beslut om att ta fram ett hyresavtal för Kråmö skärgårdsby omfattande en treårsperiod. Under tisdagen 31/3 skrev Trosa kommun avtal med företaget Apelago som snart öppnar upp Kråmö inför sommarsäsongen 2020.

2019 sa den upphandlade entreprenören på Kråmö upp sitt avtal på egen begäran efter att ha drivit ön som tjänstekoncession under en rad år.

Trosa kommun har under vintern tittat på lösningar för hur ön ska drivas vidare med tillgänglighet för kommuninvånarna och besökare. En utmaning är att Kråmö skärgårdsby behöver renoveras och utvecklas.

Den lösning som inleds sommaren 2020 blir ett hyreskontrakt med företaget Apelago som även är entreprenör av Trosa gästhamn. Kontraktet gäller under tre år och därefter kommer en mer långsiktig lösning att ta vid. Vilken den lösningen blir jobbas fram av Trosa kommun under avtalsperioden.

Hyresavtalet gör gällande att Apelago ska driva Kråmö skärgårdsby utifrån de förutsättningar som finns, men de kommer även att ha möjlighet att utveckla delar av verksamheten. Det finns ett stort renoveringsbehov men också utvecklingsmöjligheter för utökad service och tjänsteutbud till besökare.

Kerstin Tibbling, produktionschef: ”Det är många intressenter som hört av sig men Apelago är vårt förstahandsval. De har en stark organisation med bred kompetens inom bland annat besöksnäring och sjötransporter. De har även en tydlig och realistisk bild av vad som kan uppnås under avtalsperioden och den ligger i linje med Trosa kommuns planer. Vi kommer inte att genomföra några större investeringar under perioden utan ambitionen är att iordingställa delar av skärgårdsbyn.”

Johan Wolpher, VD Apelago: ”Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet att förvalta Kråmö under de kommande tre åren. Skärgården är vår passion och vår hemmaplan, det är det vi kan och brinner för. Nu har vi fått möjligheten att förvalta denna fantastiska skärgårdsby och natur, något vi kommer att göra med största vördnad. Vi vill skapa en hållbar miljö för nästa generation och se till att Kråmö fortsätter vara en plats för människor, såväl inom som utanför kommunen, att besöka.”

Dela artikel: