Kulturskolan och elevhälsan samverkar i ett nytt projekt för att stärka unga

Kultur för hälsa är en ny satsning för att på nya sätt stötta elever som har kontakt med elevhälsan. Genom samverkan mellan Kulturskolan och elevhälsan har möjligheten till friskvårdsplatser på Kulturskolan öppnats där eleverna får lära sig spela instrument, dansa, skapa film eller producera musik. Allt för att minska andelen stress i skolvardagen och bli mer trygg i sig själv.

Projektet som pågår under tre år i Sörmland ger en extra skjuts för verksamheterna att arbeta mer fokuserat på att hitta nya vägar att öka välbefinnandet hos barn och unga som av olika anledningar har kontakt med elevhälsan. I Kulturskolans utbud kan eleverna i Trosa kommun dra nytta av flera friskfaktorer i form av en meningsfull fritid, gemenskap och trygga relationer till andra vuxna. Helt enkelt en plats att stärkas, få utlopp för sina känslor och väcka nya intressen till liv.

- Det finns god evidens för att kulturella aktiviteter kan hjälpa till med återhämtning och ge nya krafter. Genom den här satsningen hoppas vi kunna bidra till att elever stressar mindre och mår bättre, säger Klas Jättner, kulturskolechef.

Projektet som just dragit igång är än så länge av det mindre slaget, där Kulturskolans lärare och elevhälsan har tät kontakt för att stämma av hur det går. Eleverna som blivit antagna i projektet har privatlektioner med lärarna både i och utanför skoltid beroende på hur behovet ser ut.

- Elever som vi möter är väldigt olika såklart, där en del av olika anledningar har lågt självförtroende för hur de presterar i skolan medan andra kan ha svårt att hantera den stress som kommer av press från skola, vänner och familj eller sociala medier. Satsningen med friskvårdsplatser på Kulturskolan kan därför bidra dels till att elever får känna sig bra på något samt att de får återhämtning som bryter av mot vardagen i skolan, säger Johanna Sjöstedt, kurator, elevhälsan.

En anonym elev som är antagen till projektet håller med Johanna.

- Skolan kan ibland vara svår och utmanande på många sätt men det här blir en paus i skoldagen där jag får göra något som jag tycker är roligt, där jag kan ladda mina batterier och tänka på någonting helt annat.

En samverkan förgylld med guldkant

Lärarna på Kulturskolan som har gått upp några timmar i arbetstid för att ta några elever under sina vingar spelar också en stor roll menar Klas.

- Lärarna är väldigt inkännande och vana vid att ha hand om elever i just den här målgruppen. Ibland kanske elever generellt kommer för att prata med en annan vuxen, medan andra är mer högpresterande och vill kunna instrumentet. Det gäller att balansera däremellan och inte kräva för mycket, säger Klas.

Klas berättar vidare att det under arbetets gång har blivit tydligt att samverkan är framgångsfaktorn, och Johanna kan inte annat än att hålla med:

- Att den här pusselbiten nu finns i vårt utbud över vad vi kan erbjuda elever som kommer till oss på elevhälsan ger verkligen guld i kanten, berättar Johanna.

Två personer pratar med varandra bredvid en buske i höstglöd.

Dela artikel: