Myndighetsutövning i Sverigetoppen enligt företagen

Trosa kommun vill erbjuda företagen i Trosa en så bra kommun som möjligt att verka i. Pandemin har varit en påfrestning för hela samhället, men när Sveriges kommuner och regioner, SKR, frågar företagen i 181 kommuner får Trosa fortsatt betyg i Sverigetoppen.

SKR utför regelbundet mätningar kring vilken kvalitet Sveriges kommuner levererar. I mätningen Öppna jämförelser av företagsklimat mäter man myndighetsutövning och service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd och nytt för i år upphandling, genom att ställa frågor till företag som har varit i kontakt med kommunerna. Därefter tar man fram ett nöjd-kundindex, NKI, för respektive område.

2021 placerar sig Trosa kommun på en sjätte plats nationellt och en första plats i Sörmland med ett NKI om 84. Samma betyg som uppnåddes 2020 och som då räckte till en nationell förstaplacering. Bäst betyg fick Trosa kommun inom bygglov med ett NKI om 88 vilket räckte till en tredjeplats nationellt. Just bygglovsärenden har under pandemin haft en kraftig ökning vilket satt press på verksamheten, varför det är särskilt tillfredsställande att företagen upplever nöjdhet.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef: ”Det har på många sätt varit en utmanande tid med såväl restriktioner som exceptionellt högt tryck på verksamheten. Att under sådana förutsättningar fortsätta få fina betyg från våra företagare är naturligtvis oerhört glädjande.”

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet NKI.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef: ”Vi kommer nu att mer i detalj analysera de olika resultaten för att se hur vi framgent ytterligare kan vässa verksamheten.”

­­NKI-värde för deltagande kommuner i Södermanlands län

 1. Trosa, NKI 84
 2. Strängnäs, NKI 79
 3. Nyköping, NKI 77
 4. Eskilstuna, NKI 75
 5. Katrineholm, NKI 75
 6. Oxelösund, NKI 74
 7. Flen, NKI 71
 8. Gnesta, NKI 67

Kommuner nationellt  med högst NKI-värde

 1. Boden 86
 2. Torsby 86
 3. Höganäs 85
 4. Alvesta 84
 5. Salem 84
 6. Trosa 84
 7. Bengtsfors 83
 8. Åmål 83
 9. Upplands-Bro 83
 10. Trollhättan 82

Dela artikel: