Nomineringen för Kultur- och idrottspriset 2021 har öppnat

Trosa kommuns Kultur- och idrottspriser delas ut årligen sedan dess start 2008. Nomineringarna står medborgare i kommunen för, och genom åren har pristagarna visat på en stor bredd inom kommunens kultur- och fritidsliv.

Den 30 mars 2021 fick pristagarna för 2020 motta sina priser i en digital ceremoni. Nu är det dags att utse 2021 års pristagare i kategorierna kulturpriset, idrottspriset samt årets lag/årets ledare. Efter ett beslut i kultur- och fritidsnämnden öppnar nomineringen idag den 3 december 2021, och pågår fram till den 9 januari 2022.

Kriterier för Kulturpriset

 • Kulturpriset delas ut till person eller grupp för förtjänstfulla insatser inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, lokalhistoriskt arbete och/eller forskning eller andra jämförbara områden.
 • Kulturpristagaren/kulturpristagarna ska vara bosatta eller verksamma i Trosa kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning.
 • En enskild pristagare kan erhålla priset endast en gång.
 • Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris delas ut.

Kriterier för Idrottspriset

 • Priset ska delas ut till den eller de som är under 25 år och som utfört goda idrottsprestationer.
 • Priset ska kunna delas ut till elit- och/eller motionsidrottare.
 • Priset ska kunna delas ut till utövare i lagidrott och/eller individuell idrott.
 • Pristagaren eller merparten av pristagarna ska vara mantalsskrivna i Trosa kommun.
 • Sportaktiviteten ska vara organiserad under riksförbund.
 • En enskild idrottare eller ett lag kan erhålla priset endast en gång.
 • Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris delas ut.

Kriterier för Årets lag/Årets ledare

 • Priset ska delas ut till en ledare eller ett lag som under året har profilerat sig på ett särskilt förtjänstfullt sätt, ej nödvändigtvis genom idrottsprestationer, inom sin sport.
 • Pristagaren eller merparten av pristagarna ska vara mantalsskrivna i Trosa kommun.
 • Sportaktiviteten ska vara organiserad under riksförbund.
 • En ledare eller ett lag kan erhålla priset endast en gång.
 • Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris delas ut.

Läs mer om Kultur- och idrottspriset.

Dela artikel: