Nu återupptar vi arbetet med att byta ut gamla vattenmätare till digitala

Under 2019 påbörjades arbetet med att byta ut vattenmätarna i hela Trosa kommun med start i Vagnhärad. Men på grund av pandemin har arbetet av naturliga skäl lagts på is. Nu har läget förbättrats och det är möjligt att återuppta arbetet med att installera de nya vattenmätarna. Självklart har vi vidtagit åtgärder för att minimera risken för smittspridning hos såväl kunder som våra medarbetare.

Du kommer att få en avisering innan vi kommer till ert område. Aviseringen innehåller information om vad du behöver tänka på innan bytet samt ett förslag på tid och kontaktuppgifter till Trotabs installatör. Om det skulle vara så att du som kund börjar uppvisa symptom eller av annan anledning inte har möjlighet att få din vattenmätare installerad den föreslagna tiden går det bra att byta tid. Kom ihåg att vi inte vill utföra mätarbytet på bekostnad av din eller våra medarbetares hälsa.

Läs mer om vår digitalisering av vattenmätare och hur mätarbytet kommer ske.

Dela artikel: