Nu återupptas arbetet med att byta ut gamla vattenmätare

Arbetet med att byta ut de kommunala vattenmätarna från analog mätning till digitala mätare med fjärravläsning påbörjades 2019. Under pandemin pausades uppdraget för att minska risk för smittspridning. Nu när restriktioner har lättat kan arbetet återupptas med start redan denna vecka där samtliga vattenmätarna beräknas vara installerade i slutet av 2023.

Det är Trotab som kommer att byta och installera den nya digitala vattenmätaren på uppdrag av Trosa kommun. Du kommer att få ett brev ungefär 1-2 veckor innan besöket med information om vad du som fastighetsägare behöver tänka på, tidsbokning samt namn och telefonnummer till installatören så att du kan känna dig trygg med att rätt personer släpps in i ditt hem. För att minska risken för smittspridning vidtar Trotab flera försiktighetsåtgärder vid hembesök för byte av vattenmätare. 

Läs mer om vilka åtgärder som vidtas med anledning av Covid-19 samt varför de analoga vattenmätarna ersätts med digitala.

Dela artikel: