Nu kommer julbelysningen för att lysa upp i mörkret

Under november kommer Vattenfall att genomföra projektet med att montera upp julbelysningen. Uppsättningen av belysningen sker under vecka 45 och 46 med några nyheter.

Förutom en del reparation av befintlig belysning kommer det i år att tillkomma ny julbelysning på en del platser. Utmed Östra Långgatan kommer den befintliga belysning som är trasig att ersättas med nya bollar som placeras på grenarna i träden. Utanför blomsterbutiken kommer päronträdet att bli belyst med en ljusslinga runt stam och grenar. I samband med uppsättningen av ljusslingan vid päronträdet kommer det att ske ett schaktarbete fram till gatubelysningen, vilket gör att delar av torgytan kommer att behöva stängas av.

En annan välkommen nyhet inför julbelysningen 2021 är något som efterfrågats under lång tid, nämligen uppsättningen av en belyst gran ute vid piren.

Träd utanför blomsterbutiken i Trosa med många små lampor runt stam och grenar lyser upp i mörkret

Illustration över hur belysningen kommer att se ut utanför blomsterbutiken i Trosa.

Dela artikel: