Ny entré ska skapa en modern atmosfär i Hedebyskolan

En tydlig entré som fångar blicken även hos en ny besökare, det naturliga ljuset som släpps in genom glastaket samt en inbjudande växlighet både ute och inne. Det här är vad som väntar eleverna och personalen på Hedebyskolan inför arbetet med att skapa en ny entré under våren 2022.

Hedebyskolan har genomgått flera ytskiktsrenoveringar under de senaste åren med uppfräschad korridor och lektionssalar, och framöver sker en mindre upprustning av Hedebyskolans kök. En ny välkomnande entré med glastak och centrerat dörrpar är en av de större satsningarna som eleverna kommer beröras av i närtid.

– Vi på skolan är glada över de renoveringar som görs och det märks att skolan behöver få en känsla av att vi är prioriterade, att det är viktigt att både elever och personal har en gynnsam och inspirerande lär- och arbetsmiljö, säger Gun Lindqvist, rektor på Hedebyskolan.

Hedebyskolans innergård kommer även den att renoveras med nya sociala ytor och växtlighet som tillsammans ska vävas samman med byggnadens insida.

– Det här är ett av alla de projekt som genomförs i Vagnhärad just nu med fokus på att rusta upp och förbättra skolans inom- och utomhusmiljöer. Just denna renovering ska bli extra spännande att följa då skolan kommer få en mer modern framtoning, säger John Carlsson (C), ordförande i teknik- och servicenämnden.

Tidigare har bland annat en korridor i Hedebyskolan renoverats med nya ytor för samvaro och studier. Här har man även öppnat upp väggar vilket gör att korridoren inte längre upplevs som en trång och mörk gång utan en plats där man kan umgås, vilket skapar trygghet och trivsel.

Läs mer om projektet på projektsidan.

Entrén från insidan där man ser dörrparet omgivet av naket trä, elever som sitter i färgglada soffor samt växter utmed väggarna

Illustration från Sweco Architects visar ungefär hur Hedebyskolans entré kan komma att se ut när det är färdigställt.

Dela artikel: