Ny parkerings- och bevakningstjänst ska komplettera Trosa kommuns trygghetsarbete

Redan idag finns ett gott samarbete mellan polis, fritidsgårdarna, socialtjänsten och skolan i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte. Under våren genomfördes en upphandling som innebär att Trosa kommun får en ny aktör för parkeringsövervakning samt en kompletterande aktör som lagom till sommaren kommer kunna agera både reaktivt och proaktivt om ordningsstörande situationer och skadegörelse uppstår.

Ambitionen med upphandlingen är att utöka Trosa kommuns redan breda trygghetsarbete där bland annat bättre belysning i offentliga miljöer, anställning av fältassistenter, identifiering av otrygga miljöer samt ett långsiktigt arbete med att förebygga missbruk och brottslighet hos ungdomar ingår. Upphandlingen av parkeringsövervakning har tilldelats Securitas Sverige AB med avtal som sträcker sig från 1 maj 2022 till 30 april 2024.

Ny bevakningstjänst från 1 juli

Ett ytterligare steg som kommer innebära en större trygghet och mervärde både för dig som är boende i Trosa kommun och för besökare är den nya bevakningstjänsten som enligt planerna kommer träda i kraft den 1 juli 2022. I uppdraget ingår att vara närvarande och synlig i områden kring våra kommunala fastigheter men även att knyta kontakt med socialkontoret, fritidsgårdarna och fältassistenterna för att tillsammans planera och genomföra ett långsiktigt förebyggande arbete. Förutom det trygghetsskapande och relationsskapande arbetet kommer väktarna även ta emot larm och störningsärenden.

– Den nya bevakningstjänsten innebär att vi kommer ha personal som kommer kunna ingripa vid pågående inbrott i kommunala lokaler, skadegörelse samt avstyra situationer som uppfattas hotfulla eller ordningsstörande. Ambitionen är att bevakningspersonalen ska rapportera i vårt system för händelserapportering vilket gör att vi får en gemensam ingång för samtliga avvikelser där vi i längden kan arbeta mer samordnat med förebyggande åtgärder. Ett krav har även varit att personalen ska vara utbildade i hjärt- och lungräddning för att snabbt kunna ingripa vid hjärtstopp, berättar Ulf Hagstedt, teknisk chef. 

Om beslutet inte överklagas kan vi inom kort berätta vilken aktör som tilldelats bevakningstjänsten och som kommer bli en del av vår breda satsning för att fortsätta vara en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och verka i.

Dela artikel: