Ny teknisk utförare upphandlad för vatten och avlopp

Under onsdagen 8/6 skickades beslut om tilldelning i upphandling av driftentreprenad för vatten och avlopp i Trosa kommun ut till anbudslämnarna.

Trosa kommun har sedan början av 2000-talet en teknisk beställarorganisation där utförare upphandlas inom områdena fastighetsskötsel och drift, vatten och avlopp samt gata, park och fastighetsmark.

Ny utförare blir Solör Bioenergi utility Solutions AB och avtalsperioden gäller 230101-281231
med möjlighet att förlänga två år fram till 301231. Avtalsspärr gäller i 10 dagar från tilldelningsdatum.

Solör Bioenergi utility Solutions AB har sitt huvudsäte i Norrtälje och bedriver idag flera relaterade verksamheter med bland annat inriktning på drift av privata och allmänna vatten- och avloppsanläggningar innefattande vattenförsörjning och hantering av avfallsvatten. De har idag uppdrag från såväl kommuner som privata sektor.

Befintlig upphandlad entreprenör i nuvarande avtal är Trotab, Trosabygdens teknik AB. Företaget har skött sitt uppdrag utmärkt under avtalsperioden och kommer att fortsätta att drifta vatten- och avloppsverksamheten fram till årsskiftet.

Dela artikel: