Nya kontaktvägar när du ska göra felanmälan

Från och med den 1 januari 2021 kommer Trosa kommuns avtal med nya driftentreprenörer att träda i kraft, vilket är varför vi vill uppmärksamma dig på vilka entreprenörer du ska kontakta och när. Sedan 2014 har Trotab, Trosabygdens teknik AB, utfört ett utmärkt uppdrag under avtalsperioden och kommer framöver att fortsätta ha hand om vatten- och avloppsverksamheten. Trobo kommer att organisera drift av våra kommunala fastigheter. Ny drift- och anläggningsentreprenad för gata, park och fastighetsmark har tilldelats Bite Mark & Anläggning Stockholm AB. Kontakta entreprenörerna enligt följande exempel.

Felanmäl via appen eller trosa.se/felanmalan

Upptäcker du att någon har klottrat på en soptunna, att en parkbänk har utsatts för skadegörelse, en lekställning är trasig i lekparken eller att det är nedskräpat på torget? Gör som vanligt en felanmälan via trosa.se/felanmalan. Det går också bra att ladda mer appen ”Felanmälan Trosa kommun” via AppStore eller Google Play. Vid akuta ärenden, kontakta Trosa kommuns växel 0156-520 00.

Kontakta Trotab när det handlar om vatten och avlopp

Om du upptäcker en driftstörning i vatten- eller avloppsnätet är det fortsättningsvis Trotab som du ska kontakta. Det kan handla om vattenläckor eller ett avloppsstopp på det kommunala avloppsledningsnätet. Trotabs växel 0156-350 650. Numret går att nå dygnet runt.

Kontakta Trobo om det är något fel i våra fastigheter

Kommer du inte in i idrottshallen trots att du bokat tid eller har det skett en skadegörelse av toaletten på Östra hamnplan? Fel som man upptäcker i Trosa kommuns mötes- och samlingslokaler samt idrotts- och fritidsanläggningar felanmäler man till Trobo. Gör din felanmälan genom att maila felanmalan@trobo.se. Vid akuta ärenden ring Trobos jourtelefon 070-335 33 55. Numret går att nå dygnet runt.

Kontakta räddningstjänsten vid större händelser

Akuta händelser som kan ha direkt skada och långvarig påverkan hos människa och miljö är något som faller under räddningstjänstens ansvar. Det kan handla om en större översvämning, stora träd som fallit över en väg och blockerar för trafik, bränder eller utsläpp av kemikalier och olja.
Brådskande? Ring 112.
Sörmlandskustens räddningstjänsts växel 0155-24 75 10.

Dela artikel: