Öppen förskola på prov startar i Vagnhärad i september

Under hösten 2020 startas ett pilotprojekt med öppen förskoleverksamhet på Ungdomens Hus i Vagnhärad. Projektet kommer starta småskaligt för en begränsad målgrupp på grund av pandemin och är ett efterlängtat initiativ av många nyblivna föräldrar.

Barn som är födda under perioden mars-april 2020 samt en vårdnadshavare per barn har fått ett brev med inbjudan till den nya öppna förskolan på Ungdomens Hus. Visionen är att skapa en trevlig mötesplats för föräldrar och barn med möjlighet att fika och lära känna varandra.

– I projektgruppen är vi otroligt glada över att vi har möjligheten att genomföra pilotprojektet trots pandemin. Vi har däremot fått begränsa antalet deltagare, men hoppas på att projektet ska ge ringar på vattnet så att vi kan erbjuda en öppen förskola i Trosa kommun även i framtiden, säger Carina Lue, förskolechef och en av projektledarna bakom den nya öppna förskolan.

Projektgruppen består av representanter från Trosa BVC/familjemottagning, förskolorna/skolkontoret, biblioteken och integrationsenheten. Bakgrunden är en önskan från både Trosa kommun och Trosa BVC/Region Sörmland att skapa en öppen mötesplats för små barn och deras föräldrar. Idén till pilotprojektet kommer från Språknätverket mellan bibliotek, förskola och BVC som startades 2019. Projektet har stöd av Statens kulturråd.

Dela artikel: