Öppnandet av nya Korslöt närmar sig

Korslöt återvinningscentral har sedan våren 2020 genomgått en spännande utveckling med två parallella projekt – sluttäckning av gammal deponi och utbyggnationen och skapandet av en ny återvinningscentral. I början av 2021 är det dags för den nya delen av återvinningscentralen att öppna, vilket innebär att privat- och företagskunder kommer att delas upp.

Den nya delen av Korslöt har utformats för att skapa ett bättre flöde inne på anläggningen med fler filer och möjlighet till parkering. Med fler fraktioner och nya tydliga skyltar ska det även bli lättare att göra rätt. Den 1 februari 2021 beräknas de första besökarna kunna slänga sina sorterade sopor i de nya fraktionerna.

Nya Korslöt för privatkunder

Att dela upp återvinningscentralen Korslöt för privatkunder och företagskunder har flera fördelar. Förutom minskad trängsel ser även behoven av öppettider olika ut för de olika kundgrupperna. Och när det kommer till öppettiderna för privatkunder kommer de utökas och fördelas mer på eftermiddagar och helger, vilket har varit efterfrågat hos medborgare i Trosa kommun. Företagskunderna besöker som vanligt den gamla delen av Korslöt, där Trotab även i fortsättningen tar hand om driften.

Inpasseringssystem med bommar

Vid in- och utfarten på nya Korslöt kommer det att introduceras ett nytt system med bommar. Det nya inpasseringssystemet gör att privatpersoner kommer in på anläggningen genom att använda sitt besöks- eller körkort. Till en början ska alla kunna komma in genom bommarna utan problem genom att skanna sitt körkort i terminalen. Denna period är viktig för att besökare och medarbetare ska lära känna systemet och få in en rutin för hur det fungerar. Genom bommarna får vi samtidigt in viktig statistik på vilka tider på dygnet under veckorna som det är högre tryck på Korslöt, vilket vi kan använda som underlag om det skulle vara aktuellt med en framtida reglering av öppettiderna.

När inpasseringssystemet sedan driftsätts kommer det att bidra till minskad trängsel inne på anläggningen då man kan styra antalet besökare som får komma in. Detta kommer att skapa en trygg miljö för dig som besöker anläggningen och även en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Mer information kommer innan det nya systemet driftsätts.

Bildmontaget visar en bild med bomsystemet med en terminal i förgrunden och återvinningscentralen i bakgrunden. Den andra bilden är på de tre körfilerna med parkeringsförbud i den mittersta filen.

Men hur blir det med öppettiderna?

Öppettiderna på Korslöt har genom åren skapat både frustration och förvirring. I och med att den nya delen helt ägnas åt privatkunder kan vi därför erbjuda målgruppsanpassade öppettider som gör att fler medborgare i Trosa kommun ska få tid till att återvinna. Förutom att ha öppet senare på eftermiddagarna under vardagarna kommer det även att vara helgöppet. Vi har även sett över de avvikande öppettiderna där åtta dagar som annars varit stängda nu kommer att vara öppna. Dessa, tillsammans med resterande helgdagar, kommer att få utökade öppettider från 10.00-13.00 till 10.00-15.00.

Öppettiderna som gäller från 1 februari 2021

Mån: 10.00-18.00
Tis: 10.00-18.00
Ons: 10.00-18.00
Tor: 10.00-19.00
Fre: 10.00-18.00
Lör: 10.00-15.00
Sön: 10.00-15.00

Öppettider för helger och aftnar som gäller från 1 februari 2021

Nyårsdagen, Stängt
Trettondagsafton, vardag 10.00-18.00, lör/sön 10.00-15.00
Trettondagen, 10.00-15.00
Skärtorsdag, 10.00-18.00
Långfredag, Stängt
Påskafton, 10.00-15.00
Påskdagen, Stängt
Annandag påsk, 10.00-15.00
Valborgsmässoafton, vardag 10.00-18.00, lör/sön 10.00-15.00
Första maj, 10.00-15.00
Kristi himmelsfärds dag, 10.00-15.00
Pingstafton, 10.00-15.00
Pingstdagen, 10.00-15.00
Sveriges nationaldag, 10.00-15.00
Midsommarafton, Stängt
Midsommardagen, Stängt
Alla helgons afton, 10.00-18.00
Alla helgons dag, Stängt
Julafton, Stängt
Juldagen, Stängt
Annandag jul, Stängt
Nyårsafton, Stängt

Läs mer om projektet

Dela artikel: