Plus 42 mkr i bokslut 2020 - förväntat starkt resultat för Trosa kommun

Det gångna året präglades av pandemin, vilket också återspeglas i det preliminära bokslutet för 2020. Det ovanliga året skapade nya kostnader men även sänkta kostnader och intäkterna ökade i form av statsbidrag. Ett år som inget annat landar i ett resultat om plus 42 mkr.

Covid-19 pandemin har påverkat de flesta av kommunens verksamheter i högre eller lägre grad. Vård- och omsorgsverksamheten har naturligt fått ökade kostnader i form av personalkostnader, skyddsutrustning och anpassning av lokaler, för andra verksamheter minskade intäkterna som inom tillsyn där många avgifter ställdes in för att stödja företagen under pandemin.

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande: ”Ett prövande år där Trosa kommun återigen visar att vi är bra på att vara kommun. Medarbetarna har gjort fantastiska insatser. När pandemin slog till valde vi också att stötta företag, föreningar och vår verksamhet på det sätt vi kunde. De extra stöd som riksdagen har beslutat om till kommunerna har starkt bidragit till det ekonomiska resultatet. Vi har stabil och fast mark under fötterna när vi blickar framåt”

Områden som inneburit lägre kostnader är kopplade till färre resor, utbildningar och evenemang som ställts in på grund av restriktioner.

Statsbidrag utgick bland annat för konjunkturstöd, ersättning för hälso- och sjukvårdsrelaterade kostnader samt ersättning för sjuklön.

Ett bokslut redovisar det gångna årets ekonomi, men även hur organisationen har levererat verksamhet. Inom Hållbart medarbetarengagemang (HME) placerade sig Trosa kommun i den absoluta Sverigetoppen med landets mest engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Johan Sandlund, kommunchef: ”Pandemin och dess konsekvenser har slitit på hela organisationen, men medarbetarna har axlat uppgiften och klarat av att såväl hantera smittspridningen som leverera sitt ordinarie uppdrag. Att Trosa kommun har Sveriges mest engagerade medarbetare enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) medarbetarundersökning, är avgörande för att vi dessutom når goda resultat i verksamheten ett år som 2020.”

Inom tillsynsverksamheten menade kommunens företagare att man levererade i Sverigetoppen i mätning av SBA/SKR och inom bygglovshandläggning som fick en oväntad ärendetopp under året lyckades man korta ner handläggningstiderna trots en markant ökning av ärenden.

Svenskt näringslivs mätning av lokalt företagsklimat placerade Trosa kommun nationellt på en niondeplats vilket innebär en topp-tio-placering för tolfte året i rad. 

Bokslutet hanteras i kommunstyrelsen 14/4 och beslutas därefter i kommunfullmäktige 28/4.

Dela artikel: