Projektet att skapa fiskpassage i Trosaån fortsätter – näst på tur är Nygårdsdammen

Kvarnar och dammar skapar hinder för fiskar som är beroende av att simma upp- och nedströms. I projektet med att skapa nya fiskpassager ges fiskar och andra vattenlevande djur rätt förutsättningar att återigen kunna leva naturligt i ån. Inom kort påbörjas arbetet vid Nygårdsdammen.

Projektet med att skapa en fiskpassage vid Trosa kvarn har pågått sedan mars. Till skillnad från fiskpassagen vid Trosa kvarn kommer Nygårdsdammen inte få en stigränna. Istället kommer en upptröskling skapas där man nedanför dammen kommer tillsätta natursten för att utjämna höjdskillnaden. Innan dess kommer den gamla kraftstationen att tas bort samtidigt som en temporär arbetsväg skapas nedströms dammen.

För dig som vill veta mer

Mer information om projektet hittar du på projektsidan.
Ta del av vår film om projektet. 

Dela artikel: