Pulstagning på byggnationen av Skärlagskolans nya del

Trots en pandemi som haft en stor inverkan på verksamheter och medborgare sker fortsatta arbeten och byggnationer av spännande projekt i Trosa kommun. En av dessa är Skärlagskolans nya byggnad som tillsammans med befintlig byggnad ska kunna ta emot upp till 400 elever.

Till höstterminen 2021 beräknas eleverna kunna ha sina första lektioner i den nya byggnaden. Här inne har olika typer av rum skapats vilket ger lärarna nya pedagogiska möjligheter när de planerar sina lektioner. Större klassrum, flera grupprum samt mindre utrymmen för elever som behöver studera ostört gör att man kan skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Renovering av befintlig del

För att inte skapa en för stor kontrast mellan befintlig och ny del på skolan ska den befintliga delen rustas upp och renoveras med bland annat ny ventilation och färg. En ny matsal och ett utökat tillagningskök väntar också.

Nytagna bilder från byggnationen

Samlingspunkt i hall med stora trappsteg där Skärlagskolans elever kan sitta i väntan på nästa lektion.

Samlingspunkt med stora trappsteg där Skärlagskolans elever kan sitta i väntan på nästa lektion. Ett av många exempel på lekfulla inslag för att skapa en trivsam och lärorik miljö.

Stora fönster för större ljusinsläpp och kontakt med naturen utanför. Bild på fönster och en bänk att sitta på.

Med stora fönster skapas stora ljusinsläpp och bättre kontakt med omgivande miljö.

Bild från hall och ingång till två klassrum. Väggarna är vackert blågröna.

Färgerna går i naturens skala, med vatten och hav som inspiration till nedre plan och skogen på plan två.

Bild tagen i det rum där träslöjd kommer bedrivas. Stora fönster gör att det blir ett stort ljusinsläpp och kontakt med omgivningen.

Skärlagskolans framtida träslöjdssal kommer bli en plats där eleverna får nya kunskaper inom hantverk och lär sig att uttrycka sig i färg och form.

Läs mer om projektet

Dela artikel: