Regionen och Trosa kommun tecknar avsiktsförklaring om ny vårdcentral

Ökad tillgänglighet för närvårdstjänster är inriktningen på avsiktsförklaringen som skrevs under av Region Sörmland och Trosa kommun tisdagen 8/3. I praktiken innebär det en ny vårdcentral vid Rådmansbackarna där arbetet inleds 2023 och en vision om nya lokaler på plats år 2026.

Region Sörmland har sedan en längre tid tillbaka en vårdcentral i Trosa, och där Trosa kommun är hyresvärd för regionens befintliga lokaler. Det finns även en framtida planering för etablering av en distriktssköterskemottagning i Vagnhärad.

Trosa kommun har under de senaste åren haft, och förväntas även under de kommande åren, fortsättningsvis ha, en stor tillväxt i såväl Trosa som Vagnhärad. Kommunen bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att ta fram verksamhetsmark, och bland annat pågår ett utvecklings- och detaljplanearbete av området Rådmansbackarna invid Ådavägen, väg 218.

Avsiktsförklaringen avser parternas gemensamma utveckling av möjligheterna att öka tillgängligheten för primärvård inom Trosa kommun. I praktiken innebär det att Trosa kommun möjliggör för Region Sörmland att kunna köpa mark för byggnation och etablering av verksamhet i form av ny vårdcentral.

Avsiktsförklaringen gäller inledningsvis för det gemensamma arbetet fram till och med den 31 december 2023. Därefter får parterna ta ställning till fortsatt gemensamt arbete. Parternas gemensamma vision är en etablering av verksamhet i nya lokaler år 2026.

Bilden: Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) och kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) vid undertecknandet invid Rådmansbackarna.

Dela artikel: