Rekordår för nyföretagandet i Trosa kommun

Enligt ny statistik från Bolagsverket startade under år 2020 125 nya företag i kommunen ̶ det högsta antalet sedan kommunen bildades 1992.

Den tidigare toppnoteringen slogs med råge och jämfört med de senaste årens genomsnitt så var ökningen mer än 50 %. Nationellt ökade, trots en pågående pandemi, nyföretagandet med 14 % under 2020 och i Trosa kommun blev ökningen dryga 70 %.

Toppbranscherna stämmer väldigt väl överens med hur företagandet ser ut generellt sedan tidigare:

  • Bygg 17 % av alla nystartade
  • Handel 13 %
  • Hälsa/kroppsvård 12 %
  • Fastigheter & förvaltning 8 %
  • Data/media 7 %
  • Jordbruk/djur/skog 7 %

Det finns flera förklaringar till varför ökningen har skett och bland de tydligaste är den fortsatta tillväxten i kommunen som ger utrymme för fler byggföretag och mer handel. Ytterligare förklaring är att under pandemin har allt fler arbetat hemifrån vilket ökat behovet av produkter, tjänster och mat lokalt vilket varit gynnsamt för många lokala företag. Den tredje sannolika förklaringen till ökningen är att många har haft tid att fundera över sin framtid och kommit fram till att man vill förverkliga sin plan och sina drömmar genom att starta eget.

Ett nystartat företag är relativt sårbart och de 2-3 första åren avgör om företaget har en tillräcklig kraft för att leva vidare och av denna anledning planerar kommunen att, tillsammans med Företagarna och Nyföretagarcentrum, genomföra någon typ av insats för de nystartade företagen. Insatsen kan komma att innehålla informationsträffar, rådgivning och kanske t o m ett mentorskap.

Källa Bolagsverket, inkluderar aktiebolag, enskilda näringsidkare, kommanditbolag och handelsbolag.

Dela artikel: