Rent vatten och tillgång till toaletter – en självklarhet som vi inte ska ta för given

I alla Sveriges kommuner är det en självklarhet att ha tillgång till toaletter och rent vatten. Men det är ofta som vi slarvar med hur vi behandlar våra avlopp, och spolar titt som tätt ner saker som inte hör hemma i toaletten och i vasken. Skräp, som leder till större konsekvenser än vad man kanske tror. I Trosa kommun har konsekvenserna en prislapp – drygt en halv miljon kronor om året.

Den 19 november är det internationella Världstoalettdagen, och i anslutning till detta väljer branschorganisationen Svenskt vatten att lyfta hur stor påverkan vår fulspolning har runtom i hela Sverige. Här i Trosa kommun ser vi direkt hur vårt ledningsnät påverkas när man spolar ner saker som inte hör hemma i avloppet. Förutom stopp i den egna fastigheten bidrar det även till förstörda pumpar och stopp ute i det kommunala avloppsledningsnätet. Det i sin tur leder till åtgärdsarbeten som kan kräva att en väg måste grävas upp. Kostnaderna för själva arbetet, och att byta ut eventuella delar av pumpar, blir en kostnad som i slutändan hamnar på alla som har kommunalt VA.

Fulspolning – vad är det?

Det enda som får spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Vanliga fulspolningar i Sverige är tops, bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger och våtservetter. Ett annat problem är att man häller ner fett i avloppet som sedan fastnar och ansamlas i ledningarna, vilket fungerar som häftmassa till allt som felaktigt spolats ned. På sikt skapar detta stora fettklumpar som är besvärliga att få bort.

Hur kan du hjälpa till?

  • Ha en papperskorg i badrummet för allt som inte ska spolas ner
  • Trasor, blöjor, bindor, hushållspapper, våtservetter, tops med mera, ska slängas i restavfallet (det vill säga papperskorgen i badrummet)
  • Snus av olika former, ska slängas i restavfallet (inte toaletten och inte heller gröna påsen). Dessa innehåller kemikalier och ämnen som inte renas bort i reningsverken och något som vi inte vill få ut i vårt vatten.
  • Ha för vana att torka ur fett ur stekpannan innan du sköljer av. Fettdropparna har en tendens att fastna i ledningsnätet och på sikt bilda stopp. Är det mycket fett som behöver tas omhand, använd vår miljötratt. Den är gratis och enkel att använda.

Dela artikel: