Reviderad budget 2020 – fortsatt satsning på kärnverksamheten

I början av sommaren antogs preliminär budget för 2020 med kärnverksamheterna skola, barnomsorg och äldreomsorg i fokus. Reviderad budget för 2020 har nu antagits av kommunfullmäktige och utmärkande är att prioriteringen av kärnverksamheten fortsätter. Trosa kommuns befolkning växer och med den verksamhetens behov.

Befolkningstillväxten 2019 har varit fortsatt hög om än inte lika hög som 2018. Den vanligaste inflyttaren visar sig alltjämt vara i förskoleåldern, något som också lyser igenom i budgeten som nu antagits av kommunfullmäktige. Bland annat höjs elevpengen. Sammantaget görs en ramutökning om 13,5 mkr till verksamheterna.

Trosa kommuns befolkningsökning har inte bara sin grund i en positiv inflyttning, äldre personer lever allt längre och med det ökar behovet av äldreomsorg. Därför genomförs en rad satsningar även inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter, exempelvis fortsatt digitalisering och att få fler inom verksamheten att arbeta heltid. 12,9 mkr extra tillförs verksamheterna för att kompensera för befolkningsförändringar.

De kommande åren spås en lägre ökningstakt av skatteintäkter med en mild lågkonjunktur 2020.

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande: ”Vi ser att de kommande åren kommer att bli tuffare, då måste vi sätta fokus på kärnverksamheterna som skola och barnomsorg. Men vi ser att Trosa står stabilt och kommer därför parallellt att fortsätta med våra investeringsprojekt, bland annat utbyggnad av Skärlagskolan, nytt reningsverk och en ny sporthall.”  

Dela artikel: