Safirens nya omklädningsrum öppnar upp för en inkluderande fritid

Många ser det som en självklarhet att kunna röra sig fritt till och från sina fritidsaktiviteter. I ett steg att få fler att uppleva samma frihetskänsla har byggnationen av ett tillgänglighetsanpassat omklädningsrum pågått vid badhuset Safiren med ett viktigt mål i sikte: att erbjuda en inkluderande fritid.

Äldre- och omsorgsrådet* har tidigare lyft upp behovet om ett omklädningsrum där både brukare och ledsagare kan byta om tillsammans. Sedan våren 2021 har byggnationen genomförts av MobilBygg AB och nu i december är tillbyggnaden färdig där de första gästerna beräknas kunna använda omklädningsrummet från och med v. 49. Förutom en tillgänglighetsanpassad ingång med ramp och automatiska dörrar finns här också hjälpmedel i form av taklyft och separata omklädningsbås.

– Det primära syftet med det här projektet är ju att öppna upp för möjligheten att välkomna besökare som fram till nu har blivit begränsade till att utföra sina aktiviteter. Vi vet att det här har varit efterfrågat hos målgruppen, varför det nu känns extra bra i magen när det bara är dagar kvar innan omklädningsrummet kan börja användas, säger Lena Isoz (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det nya omklädningsrummet har en separat och rymlig entré för att underlätta passage. Väl inne finns svängrum för såväl rullstolar som annan utrustning. Från omklädningsrummet kommer man direkt in till Safirens bassänger.

– Flera av rådets önskemål har kunnat förverkligas i projektet, bland annat utrustning som duschsäng och stol samt taklyft för att underlätta tvätt, ombyte och förflyttning. De separata omklädningsbåsen gör det även möjligt att byta om enskilt, berättar John Carlsson (C), ordförande i teknik- och servicenämnden.

För att få tillgång till det nya tillgänglighetsanpassade omklädningsrummet behöver man boka tid, detta för att minimera risken att obehöriga tar sig in.

* Äldre- och omsorgsrådet hette tidigare Pensionärsrådet och Rådet för personer med funktionsnedsättning

Bildmontage av två bilder, ena visar taklyften i förgrunden och duschrum i bakgrunden, den andra visar två olika dörrar

Det nya omklädningsrummet är utformat och anpassat efter målgruppen med hjälpmedel i form av bland annat taklyft, automatiska dörrar, hyllor på tillgänglig höjd samt ledstänger.

Höj- och sänkbar brits sitter fast i den kaklade  duschväggen, ledstång på väggen som stöd samt lågt sittande hylla för tvål

Förutom hjälpmedel för personer med fysisk funktionsnedsättning är även golvet kaklat med kontrastfärger för att underlätta navigering.

Dela artikel: