Satsningen på Mälartåg fortsätter – detta händer i höst/vinter 2021/22

Under hösten/vintern tas flera stora steg i den historiska satsningen på regionaltågstrafiken, som gör det ännu lättare och mer attraktivt att leva och arbeta i Stockholm-Mälarregionen.

NYA AVGÅNGAR FRÅN 12 DEC 2021

Nyköping – Stockholm: Fler vardags- och helgavgångar

Det blir fyra nya avgångar Nyköping – Vagnhärad – Södertälje – Flemingsberg – Stockholm på vardagar i vardera riktningen, vilket ger avgångar varje halvtimme i rusningstid på morgon och eftermiddag. Det blir även smidigare för Nyköpingsborna att ta tåget på helger in till Stockholm och Södertälje, då helgavgångarna ökar från 7 till 12. Det innebär tåg en gång i timmen under del av dagen. Norrköping – Kolmården vidare mot Nyköping och Stockholm får en ny avgång, från 17 till 18, på vardagar i vardera riktningen.

Södertälje, Flemingsberg: Smidiga resor till Arlanda och Uppsala

Avgångar varje timme på vardagar på linjen Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Arlanda – Uppsala gör att resenärer från Södertälje och Flemingsberg kan ta Mälartåg till och från Arlanda utan byte i Stockholm. Det blir ett komplement till pendeltåget.

FÖRSÄLJNING, BILJETTER OCH PRISER

För resor med Movingo på Mälartåg med avresedatum från den 12 december är prisnivån med undantag från enstaka sträckor och resevillkoren de samma sedan lanseringen 1 oktober 2017. Movingo går likt tidigare att köpa som 30 dagar, 90 dagar och 1-årsbiljett.

För enkelresor med Mälartåg med avresedatum från den 12 december införs en ny prissättning och nya resevillkor. Från att tidigare ha varit en prissättning som används i kommersiell verksamhet (exempelvis dynamiska priser) blir det en prissättning som bygger på de principer som används för samhällsfinansierad kollektivtrafik. Därför kommer resenärer på Mälartågs linjer att kunna resa med biljetter med fasta priser som är i grunden baserat på hur lång sträcka du reser, men är också harmoniserat med länstrafikbolagens biljettpriser. Dessutom införs ett antal nya resevillkor.

Syftet är att det ska bli enklare för fler och mer förutsägbart att köpa biljett och resa med regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälarregionen. De nya resevillkoren för enkelbiljetter följer även dem som gäller för Movingo periodbiljett, exempelvis när det gäller rabatterade priser för barn, ungdomar och studenter.

SJ biljettautomater

Under hösten fram till ca 1 december halverar SJ antalet biljettautomater runt om i landet. Bakgrunden är resenärernas digitaliserade resvanor, där allt fler väljer att använda mobil eller web för att köpa biljetter, och färre köper biljetter i automater. Enligt SJs statistik sjunker andelen som köper biljett i automater stadigt, en trend som gäller oavsett resenärs- eller ålderskategori. För ytterligare frågor om SJs automater hänvisa till SJ.

SJ har informerat Mälardalstrafik om beslutet. Frågan har behandlats i prisgruppen tillsammans med ägarregionernas representanter. Där fanns enighet om att vi ska fokusera på att flytta försäljningen digitalt och att det är inte är kostnadsmässigt försvarbart att driva ta över SJs automater eller sätta upp egna automater.

Följande orter inom SJs och Mälartågs gemensamma trafiksystem kommer inte att ha några automater: Gnesta, Hallsberg, Hälleforsnäs, Kolbäck, Kolmården, Kumla, Kungsör, Kvicksund, Laxå, Ransta, Sala, Stockholm södra, Tierp, Vagnhärad, Vingåker samt Örebro södra.

Du kan köpa din resa med Mälartåg och Movingo i SJ-appen och på sj.se, eftersom SJ är återförsäljare av Mälartågs biljetter genom Resplus. Om det finns en återförsäljare som säljer SJs biljetter på orten kan du köpa din Mälartågs- och Movingobiljett där också, men då tillkommer en avgift.

Dela artikel: