SCB:s medborgarundersökning 2019: Genomgående stabilt och bra resultat med förbättringar inom kärnverksamheterna

SCB har sammanställt resultaten från medborgarundersökningen 2019. För Trosa kommun är resultaten tydliga  ̶  invånarna har utdelat konsekvent bra betyg inom de tre mätområdena NMI, NRI och NII, och särskilt inom NMI som innefattar kärnverksamheterna ges högre betyg än tidigare år.

Trosa kommun har genomför SCB:s medborgarundersökning vartannat år sedan 2007. Resultaten ligger till grund för hur Trosa kommun arbetar framåt och är en avgörande mätning med statistiskt säkerställt urval och fokus på vad kommuninvånarna tycker. Sedan Trosa kommun deltog i undersökningen första gången har det mesta förbättrats, och under en rad år har Trosa kommun stoltserat i Sverigetoppen. Men konkurrensen hårdnar liksom tiderna, och därför känns det extra spännande att kommuninvånarna fortsatt ger bra betyg.

Årets resultat har emotsetts med spänning i den kommunala verksamheten, och kanske främst mätområdet nöjd-medborgar-index (NMI) som är det område som direkt betygsätter den kommunala verksamheten. Exempelvis grundskola och äldreomsorg är områden där invånarna ger ett högre betyg 2019 än 2017 och där omfattande satsningar genomförts.

Nu inleds en analys som kommer att återrapporteras löpande under våren 2020. I budget för 2020 finns en post avsatt för att kunna utveckla en del av de förslag och förbättringsområden som framkommit i undersökningen, men resultaten arbetas med långsiktigt och ligger till grund för prioriteringar under kommande år.

Ta del av årets samt tidigare års rapporter

Dela artikel: