Snart inleds projektet med att skapa en fiskpassage vid Husby kvarn

I projektet med att skapa nya fiskpassager ges fiskar och andra vattenlevande djur rätt förutsättningar att återigen kunna leva naturligt i ån. Inom kort påbörjas arbetet vid Husby kvarn i Husby park, det tredje och sista inplanerade projektet med att bygga bort vandringshinder i Trosaån.

Projektet med att skapa en fiskpassage vid Trosa kvarn har pågått sedan mars, och i juni påbörjades arbetet vid Nygårdsdammen. Inom kort inleds projektet vid Husby kvarn där block och natursten kommer att skapa en ny sluttande botten. Befintliga dammluckor kommer också tas bort. Man kommer även genomföra ett schaktarbete i ån för att skapa en djupfåra som gör att vattnet koncentreras till passagen oavsett om vattnet är högt eller lågt.

Under projektets gång kommer passagen vid Husby kvarn samt gång- och cykelvägen över ån att vara avstängd. Vägen genom parken är ett viktigt stråk för att ta sig till bland annat skola, förskola och mataffären men för att garantera säkerheten hos de som i vanliga fall passerar området behöver stora delar av Husby park tyvärr vara avstängd. Preliminärt sträcker sig arbetet in en bit på hösten. Informationsbrev har därför skickats ut till närmast berörda fastigheter.

För dig som vill veta mer

Mer information om projektet hittar du på projektsidan.
Ta del av vår film om projektet. 

Dela artikel: