Sophämtning, snöröjning och journummer under jul- och nyårshelgen

Julledigheten genererar inte bara en svullen mage, färgglada klappar och lek i pulkabacken, utan även skräp som ska materialåtervinnas, fyllda sopkärl som ska tömmas och eventuella snöoväder eller blixthalka. Här har vi samlat viktig information inför jul- och nyårshelgen.

Sophämtning

På grund av helgerna kan din sophämtning ske på annan dag än vanligt. Du kan därför behöva ställa fram ditt kärl enligt följande om du har ordinarie hämtning:

v. 51 Ställ ut ditt sopkärl lördag 18/12
v. 52 Ställ ut ditt sopkärl lördag 25/12

Låt kärlet stå tills det blivit tömt. För att vår entreprenör ska kunna tömma ditt avfall måste kärlet vara framskottat och vägen dit vara framkomlig för en lastbil.

Återvinningscentralen Korslöts öppettider

Mån, tis, ons, fre: 10.00-18.00
Tor: 10.00-19.00
Lör, sön: 10.00-15.00

Avvikande öppettider

Julafton, Stängt
Juldagen, Stängt
Annandag jul, Stängt
Nyårsafton, Stängt
Nyårsdagen, Stängt
Trettondagsafton, vardag 10.00-18.00, lör/sön 10.00-15.00
Trettondagen, 10.00-15.00

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning av huvudgator, gång- och cykelvägar samt trottoarer påbörjas vid ett snödjup av 5 cm. För lokalgator och P-platser påbörjas plogning vid ett snödjup på 7 cm. Framkomligheten på huvudgator, gång- och cykelvägar samt trottoarer prioriteras vilket kan innebära att man ibland måste öppna dessa för att senare återkomma för efterplogning och putsning. Lokalgator och parkeringar har lägre prioritet med målet att vara åtgärdade inom 10 timmar. Observera att det efter ett kraftigt snöfall kan ta upp till 12 timmar att snöröja och sanda hela kommunen efter att snöfallet upphört.

Halkbekämpning utförs när halka råder eller när risk för halka uppstår. Branta backar, korsningar, övergångsställen och busshållplatser prioriteras. Träbroar och grusvägar som t.ex. ågator och liknande är generellt svårare att halkbekämpa än asfalterade eller stenlagda vägar, och fotgängare bör iaktta försiktighet på dessa platser. Som fastighetsägare kan du hämta flis/grus i våra sandlådor för att sanda trottoar eller uppfart.

Insamling av julgran

När julgranen har gjort sitt går det bra att lämna den vid någon av FTIs återvinningsstationer runtom i Trosa kommun eller vid Korslöts återvinningscentral. 

Fyrverkerier lämnas in till polisen

Överblivna fyrverkeripjäser lämnas till polisen och är inget som tas emot av personalen på Korslöt återvinningscentral. Förpackningen som de låg i sorteras efter de material den består av.

Felanmälan och journummer

Felanmälan av gator, gatubelysning, skadegörelse och klotter

  • Vanlig felanmälan görs via trosa.se/felanmalan. Det går också bra att ladda mer appen ”Felanmälan Trosa kommun” via AppStore eller Google Play. Observera att ärenden med synpunktskaraktär eller synpunkter på snöröjning inte hanteras i vår felanmälan.
  • Vid akuta ärenden (uppenbar fara för tredje man), kontakta Trosa kommuns växel 0156-520 00.
  • Vid akuta ärenden (uppenbar fara för tredje man) utöver kontorstid, kontakta Trobos jourtelefon 070-335 33 55. Numret går att nå dygnet runt.

Felanmälan/journummer för vatten och avlopp

Vid driftstörning i vatten- och avloppsnätet ska Trotab kontaktas. Trotabs växel, 0156-350 650. Numret går att nå dygnet runt.

Skräpigt vid FTIs återvinningsstationer?

Gör en felanmälan hos FTI. På FTIs hemsida kan du även se senast utförda samt inplanerade tömningar av containrarna.

Brådskande? Ring 112

Nödnummer 112
Informationsnummer 113 13
Polisen 114 14

Sörmlandskustens räddningstjänst
Växel: 0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se
www.skrtj.se

Dela artikel: