Visste du att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ner i toaletten?

I Trosa kommun har vi sedan en tid tillbaka ett utbrett problem med ökat antal stopp i våra pumpstationer. Mycket av det som fastnar är sådant som gemene man använder allt oftare i sin pandemivardag; desinficerande våtservetter, hushållspapper och näsdukar. Det som produkterna har gemensamt är att de inte löser upp sig när de kommer i kontakt med vatten och är svåra att bryta ner i små bitar, vilket är grunden till varför de orsakar stopp med påkostade åtgärdsarbeten som följd.

I en tid där vi alla behöver vara extra noga med vår hygien vill vi påminna om att endast spola ner toalettpapper i toaletten. Från vår driftentreprenör har vi fått signaler om att allt fler pappersprodukter som inte ska finnas i våra avloppsledningar orsakar ansamlingar av papper som till slut sätter stopp i pumpstationerna. Bilden ovan är från ett av åtgärdsarbetena vid våra pumpstationer i Trosa kommun.

När fel produkter spolas ner i toaletten

Eftersom papper som hushållspapper och våtservetter är gjorda för att hålla samman för en bra uppsugning klumpar de ofta ihop sig, bildar nät och långa trådar som tillslut gör att kapaciteten hos pumpstationerna sänks och sätts ur spel. Stoppen kan i sin tur leda till översvämningar med risk att du själv eller dina grannar drabbas. Om inte stoppet hamnar i den egna fastigheten kan det hamna längre bort i ledningsnätet eller i pumparna i våra pumpstationer. Oavsett vart någonstans det händer är avloppsstopp både tidskrävande och kostsamma att åtgärda. Det är onödiga kostnader för oss alla i VA-kollektivet eftersom det i slutändan är på vattenräkningen kostnaden hamnar.

Det är lätt att spola rätt

Genom att tillsammans komma ihåg att slänga hushållspapper, våtservetter, näsdukar, munskydd, engångshandskar, blöjor och bindor i papperskorgen kan vi ta bättre hand om vårt samhällsviktiga avloppssystem. Ha en papperskorg i badrummet där du kan slänga allt som inte ska hamna i toaletten.

Bild från Svenskt vatten med illustration på en gul droppe, en hög med bajs och toalettpapper med texten: "Spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Inget annat! Att spola rätt är lätt."

Dela artikel: