Ständiga förbättringar av ett företagsklimat i Sverigetoppen

Tisdagen 25 maj offentliggjorde Svenskt näringsliv resultaten från undersökningen lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner. Årets resultat för Trosa kommun visar på en övervägande ökning jämfört med Sverigesiffrorna - en fortsatt stabil nivå i Sverigetoppen.

Undersökningen ligger sedan många år till grund för Trosa kommuns utveckling av företagsklimatet. För 2021 får Trosa bra betyg från företagen rakt igenom och på merparten av frågorna högre betyg än genomsnittet i Sverige. Extra roligt för årets undersökning är att väldigt många kommuner förbättrat sina resultat och att konkurrensen i toppen hårdnar, så även från Sörmländska grannkommuner som Katrineholm och Strängnäs som gör riktigt bra ifrån sig 2021.

Det viktiga sammanfattande omdömet ökar jämfört med föregående år och visar på den generella upplevelsen av att vara företagare i Trosa kommun. Enligt Svenskt näringsliv placerar sig Trosa kommun på en nionde plats nationellt på den enskilda frågan. Mobilnät och bredband samt skolans kontakt med näringslivet är några av de svagare punkterna om än marginellt, men som även kan härledas till pandemin med ett hårt tryck på skolan samt att aldrig förr har så många arbetat hemifrån.

Jonas Ivervall, näringslivschef: ”Mest positiv är jag till att enkätresultaten, som baseras på företagens uppfattningar, är så lika våra NKI-resultat vilka mäter nöjdheten hos de företag som varit i kontakt med oss i något specifikt ärende, t ex för ett bygglov. Det visar att vi verkligen gör det vi utlovar att vi ska göra (och just detta är vi bäst i Sverige på enligt Sveriges Kommuner och Regioner).”

Svenskt näringsliv beskriver i sin rapport vad de bedömer utmärker kommuner med bra företagsklimat:

  • Starkt engagemang från politisk ledning och kommunchef
  • Lyssnar till företagen och genomför förbättringar
  • Service, service och service i myndighetsutövningen, hjälper företagen att göra rätt

För kommunerna har ännu bara resultaten av undersökningens 16 delfrågor redovisats. Den fullständiga rankingen släpps den 22 september.

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företagsrankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.

Dela artikel: