Steve Sem-Sandberg vinnare av Delblancpriset 2021

Det är med största tillfredsställelse instiftarna av Delblancpriset ser Steve Sem-Sandberg sälla sig till skaran av tidigare pristagare. Sällskapets prisjury har i år bestått av Leif Risberg, Magnus Halldin och Sara Gordan med Lill Dahlberg som sekreterare.

Motivering:
"Steve Sem-Sandberg tilldelas Delblancpriset 2021 för sitt stora, internationellt inriktade författarskap, formulerat på ett språk som aldrig viker från vare sig det exakta eller det poetiska. Hos Sem-Sandberg är våra gemensamma europeiska trauman, som format den värld vi idag lever i, ständigt närvarande. I skönlitteratur, essäer och litteraturkritik utforskar Steve Sem-Sandberg människan i hennes mörker och hennes sökande efter klarhet."

Lasse Zilliacus, ordförande:  
”Sem-Sandberg är, förutom i egenskap av nyinvald ledamot av Svenska Akademien, aktuell som författare till den uppmärksammade boken W. Den romanen faller osökt inom ramen för juryns motivering. Till denna motivering skulle jag själv vilja tillägga att Steve Sem-Sandberg söker skildra existenser som utstötts ur all egentlig mänsklig gemenskap. Denna gemensamma nämnare är konsekvent synlig i tre av hans viktigaste romaner: W., De utvalda och De fattiga i Łódź. För egen del kommer jag aldrig att glömma känslan av total intighet i slutet av den sistnämnda: efter hundratals sidor om hur en stadsbefolkning utrotas stapplar en sista överlevande med några friska lökar i händerna – vilken skatt efter ännu en svältvinter! – mot sin befrielse. Och skjuts ner.

Att i bok efter bok skildra ofattbara fasor och ändå vinna en så stor och hängiven läsarkrets kräver en imponerande skrivkonst.”

Steve Sem-Sandberg:
”Det var glädjande och omtumlande nyheter. Jag är otroligt hedrad och tacksam över att få motta ett pris i namn av en författare som betytt så mycket för svensk litteratur - på alla sätt.

Jag har vuxit upp med Sven Delblancs romaner. Åminne (pocketutgåvan) köpte jag som sextonåring i den lokala bokhandeln. De övriga romanerna i Hedebysviten kom med familjens Månadens bok-abonnemang. Romaner kunde ges ut i svindlande upplagor på den tiden, och Delblanc var något så ovanligt som en intellektuell författare som lästes och älskades av många. Jag tilltalades redan då av bredden i hans prosa, de ofta tvära kasten mellan avsnitt av betvingande lyrisk skönhet och melankoli och galopperande grotesk. Jag minns också att hans trilogi livsåskådningsromaner, Kastrater, Speranza och Jerusalems natt, gjorde stort intryck.

Som redaktör på SvD kom jag att tala med honom i telefon flera gånger. Bland annat handlade det om den polemik som utbröt i samband med att hans "tantsnusk"-roman Änkan kom ut. Han var en stridbar person, en polemiker med krut i pennan: men framför allt en epiker av rang som beskrev det moderna Sveriges framväxt, den smärtsamma övergången från by- och brukssamhälle till modern industrination, med kraft och inlevelse, och skänkte oss en rad oförglömliga människoöden på vägen.”

Delblancsällskapet och Trosa kommun instiftade Delblancpriset 2011. Priset ges till en högt kvalificerad författare eller annan kulturellt verksam person som i någon mening kan sägas verka i Sven Delblancs anda. Därmed menas bland annat: att som engagerad demokrat och fri intellektuell tala om viktiga ting på ett sådant sätt och med sådan språklig spänst att budskapet når ut till många människor.

Priset delas numera ut vartannat år och dess summa är för närvarande 40 000 kronor. Prisceremonin genomförs i anslutning till Sven Delblancs födelsedag i maj.

Läs mer om Delblancpriset

Dela artikel: