Språksatsning i förskolan ska främja barns läsande

Under 2021 har det gjorts en större språksatsning på alla förskolor i Trosa kommun. Målet med satsningen är att ge alla barn en så bra språklig grund som möjligt och att skapa förutsättningar för att de ska kunna läsa i årskurs 1.

Att läsa för barn från tidig ålder är en viktig del för att främja utvecklingen av barnets språk och hjälpa barnet bygga upp ett ordförråd. Studier visar att barn som blir lästa för i tidig ålder får ett mycket större ordförråd än de som inte blivit lästa för. Skillnaden märks tidigt vilket gör att det påverkar exempelvis hur enkelt ett barn har för att lära sig läsa. I samtliga förskolor runt om i kommunen görs just nu en stor språksatsning för att främja barns språkutveckling. Genom att ge barn ett gott ordförråd, skapa bra lärmiljöer och stimulera intresset för böcker och läsning är målet att alla barn ska ha förutsättningarna för att kunna läsa i årskurs 1. Sedan augusti finns dessutom två logopeder på plats som stöttar och hjälper personalen att arbeta aktivt med språket.

- Varje förskola har en logoped på plats en dag i veckan, detta gör att pedagogerna kan få stöttning och hjälp i den här språksatsningen, förklarar Carina Lue enhetschef på Hasselbacken, Tomtahill och Björke förskola. Det blir enkelt att bolla problem eller frågor som uppstått i arbetet.

I språksatsningen arbetar man med språkmedvetenhet genom att exempelvis ljuda, rimma, ramsa och sjunga. Genom dessa aktiviteter lär sig barnen att lyssna efter språkljud, det i sin tur gör att barnen får lättare för att ljuda ord vilket är något man använder rakt av när man lär sig läsa.

- Genom att systematiskt träna på att lyssna efter språkljud kan man hjälpa de barn som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Liknande projekt har gjorts i andra kommuner och där har det visat sig att man med detta arbetssätt följt av en systematisk första läs- och skrivundervisning, hjälper så många som upp till 80% av de barn som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter, berättar Hanna Tjärnkvist en av logopederna som arbetar med projektet.

Ett långsiktigt arbete

I satsningen har man utvecklat arbetet med bildstöd och tecken som stöd. Runt om på förskolorna sitter små bilder med tecken och bokstäver. Vid handfaten finns förklarande bildsekvenser på hur man exempelvis tvättar sina händer. Det har även köpts in ett utbildningsmaterial som nu finns på alla förskolor. Med hjälp av materialet, som riktar sig till 4-5 åringar, arbetar man med tidig fonologisk träning vilket innebär att barnen tränar upp sin medvetenhet om språkljud, språkets form och struktur. Hanna har tillsammans med sin kollega haft workshops tillsammans med personalen kring detta samt gått igenom materialet för att alla ska känna sig trygga i att använda det.

- Materialet har redan blivit väldigt uppskattat bland barnen, de frågar direkt om vilket som är dagens tecken eller vilken figur från materialet som ska komma på besök idag när de ser en på gården, säger Hanna. Dessutom kan man när man går förbi barnen höra hur de går runt och rimmar och ramsar, vilket är himla härligt.

Språksatsningen tar slut vid årsskiftet men med de insatser som har gjorts så kommer förskolornas arbete att fortsätta, även när Hanna och hennes kollega inte längre är kvar.

- Det här är ett långsiktigt arbete och genom satsningen skapar vi förutsättningar för barnen att, oavsett vilken förskola de går på, få samma förutsättningar samt att vi säkerställer att vi arbetar på samma sätt med den här frågan runt om i kommunen, allt för att ge våra barn bästa möjliga förutsättningar att lära sig läsa, säger Carina.

Kort om språksatsningen

  • Inköp av materialet TIFT
  • Logopeder på plats under hösten 2021 för att starta igång och stötta upp arbetet
  • Bokpåsar för föräldrar och barn att låna hem, i samarbete med biblioteken
  • Utvecklat arbete med tecken som språkstöd, främst riktat mot de yngre barnen 1-3 år
  • Arbete med bilder och bokstäver
  • Arbete med sånger, ramsor och rim för att öka medvetenheten om olika språkljud

 

 

 

Dela artikel: