Tilldelning av entreprenör för badhuset Safiren

Under torsdagen 2/12 sammanträdde Kultur- och fritidsnämnden för att tilldela vinnande entreprenör i upphandlingen av badhuset Safiren. Vinnaren är den befintliga entreprenören Fair Utveckling AB (BeFair) som drivit Safiren sedan våren 2021 efter att ha köpt upp Bad & fritid i Vagnhärad AB.

Under våren 2021 sålde dåvarande entreprenör Bad & fritid i Vagnhärad AB sin verksamhet till företaget Fair Utveckling AB (BeFair) som då även tog över den resterande avtalstiden som sträcker sig till juni 2022. Under hösten har en upphandling för den kommande avtalsperioden genomförts. Det nya avtalet kommer att sträcka sig från 2022-07-01 till och med 2026-06-30, med rätt för beställaren att förlänga med valfri period/perioder, längst till och med 2028-06-30.

Upphandlingen har genomförts som tjänstekoncession och Befair vann på högsta bud i kombination med gedigen erfarenhet från sina övriga 13 anläggningar som de driver på olika orter i mellersta och södra Sverige.

I BeFairs koncept ingår att anpassa sig till den lokala efterfrågan och behov vilket öppnar upp för en flexibel verksamhet som kommer att utvecklas för kommuninvånarna under avtalsperioden. Utöver ett brett aktivitetsutbud i vatten planerar Befair för att fortsätta utveckla övrig friskvårdsverksamhet i Safirens lokaler.

 

Dela artikel: