Tillsammans blev de undersköterskor på arbetstid

Tillsvidareanställda inom vård- och omsorg som arbetat i minst 2 år i Trosa kommun har fått möjligheten att vidareutbilda sig på distans. Sabine och Emma är två av dem som pluggade upp sig till undersköterskor inom funktionsnedsättning under tiden som de jobbade heltid.

Hösten 2019 gick startskottet för distansutbildningen till att bli undersköterskor med inriktningen funktionsnedsättning via Hermods. Deltagarna har utfört sina studier på fritiden, medan webbsända träffar samt examinationer skett på betald arbetstid. Medarbetarna som vi möter har jobbat inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri i Trosa kommun mellan 4-8 år, och för alla var det en självklarhet att ta chansen att utbilda sig under arbetstid.

– När chefen berättade om utbildningen så var det glasklart – skriv upp mig direkt!, berättar Sabine Bjurkull entusiastiskt.

Satsningen som pågått sedan 2019 är en del av vård och omsorgs arbete med att öka andelen personal med formell kompetens, och medarbetarna Alessandra Maiorana, Sabine Bjurkull och Emma Murmester berättar att det finns en uppmuntran internt om att man i personalen ska ta chansen att utbilda sig i stort och smått. Alessandra berättar vidare att hon tillsammans med sina kollegor ofta är snabba på bollen när det kommer upp en möjlighet till vidareutbildning.

– Vi har en stark vilja av att utveckla oss hela tiden. Nu till hösten har vi bland annat en basutbildning i psykiatri som vi ser mycket fram emot.

Vidareutbildning som ger ringar på vattnet

Fredrik Yllman, vård och omsorgschef, berättar att det är roligt och nyttigt för både verksamheten och medarbetaren att kunna erbjuda vidareutbildning.

– Trosa kommuns vård och omsorg håller väldigt hög kvalitet och det beror på våra duktiga medarbetare. Att ha en ännu högre andel personal med formell kompetens kommer att höja kvaliteten ytterligare och det ger effekt för de vi faktiskt finns till för, våra medborgare.

Och det ser inte ut att vara slut för utbildningarna framöver.

– Vi har de senaste åren satsat mycket på utbildning av vår personal och att vi vågade satsa på undersköterskeutbildningen redan 2019 tror jag har gett bra effekter i vårt sätt att arbeta med den pågående Covid-19 pandemin. Nu kommer vi att få statliga bidrag för att ta ytterligare steg i vår utbildningssatsning de närmsta åren vilket kommer omfatta fler yrkeskategorier, berättar Fredrik.

Emma Murmester och hennes medarbetare ångrar inte att de genomfört utbildningen.

– För en själv känns det ju jättebra att kunna ha en titel och ha en utbildning att luta sig emot. Det är ju bra oavsett om man tänker söka nytt jobb i framtiden eller för att kunna plugga vidare.

Dela artikel: