Tillsammans för en mer hållbar vattenanvändning

Under de senaste åren har allt fler kommuner fått problem med vattenbrist. Huvudorsaken är ett förändrat beteende kring vatten där det finns en tendens att se vatten som en oändlig resurs. Det gör att fler kommuner i Sverige når maxkapacitet när gräsmattor vattnas och pooler fylls varma dagar. Tillsammans med ett hundratal VA-aktörer i Sverige går därför Trosa kommun med i satsningen om att höja medvetenheten kring vattnets verkliga värde för att börja använda vattnet i vår kran på ett mer hållbart och eftertänksamt sätt - avsett årstid.

Att ha en mer hållbar vattenanvändning är inte något som vi endast förespråkar här i Trosa kommun. För om det är något som vi vet om vatten så är det att det inte tar hänsyn till kommun-, läns- eller landsgränser. Genom att tillsammans bli mer medvetna kring hur vi hanterar vårt vatten i vardagen kan vi undvika situationer som kräver bevattningsförbud.

Exempel på vad du kan bidra med

  • Ställ en tillbringare med vatten i kylskåpet om du vill ha kallt vatten istället för att spola länge i kranen.
  • Plantera gräsmattor och häckar under de blöta månaderna under våren eller hösten eftersom större nyplanteringar kräver mycket vatten.
  • Samla upp vatten i en balja i diskhon när du sköljer av grönsaker och återanvänd när du vattnar blommor och rabatter.

Ta del av fler tips för att spara vatten i vardagen

Dela artikel: