Trosa havsbad & camping går ut för upphandling

Med sin tillgänglighet och placering i den kustnära skärgården har Trosa Havsbad & camping en central del i Trosa kommuns besöksnäring. Nuvarande avtal mellan Trosa kommun och Trosa Havsbad AB går ut i slutet av 2021 och en upphandling av ny entreprenör har därför inletts.

Under våren bjöds intresserade företag in för dialog inför upphandlingen för att på så sätt samla in viktiga erfarenheter, förväntningar och behov. Förhoppningen är att den nya entreprenören ska förvalta det som uppskattats av besökare och att nya utvecklingsmöjligheter tar form som gör att Trosa Havsbad även i framtiden fortsätter vara en självklar destination.  

För dig som vill lägga anbud

Upphandlingen kommer att vara i formen tjänstekoncession vilket bland annat innebär att verksamhetsrisken bärs av aktören som då också har möjlighet att utveckla verksamheten, investera i den och göra vinst. Läs mer om våra aktuella upphandlingar och hur du går tillväga om du vill lägga anbud.

För dig som är säsongsgäst

Den nya entreprenören kommer tillträda vid årsskiftet och säsongen planeras att starta som vanligt 1 april 2022. Samtliga som hyr säsongsplats kommer att erbjudas möjlighet att förnya sina hyresavtal inför 2022. Det innebär att ingen behöver flytta sin husbil eller husvagn under hösten 2021. Observera att möjligheten att förnya avtal enbart gäller befintliga säsongsgäster som hyrt uppställningsplats under 2021 och kan uppvisa signerat avtal för denna period.

Framtida förändringar kan komma att ske

Eftersom entreprenören inom ramen för sitt avtal ges frihet att sätta sina egna taxor och avgifter kan det blir förändringar gällande både säsongshyra och disponering av säsongsplatser. Om så är fallet ska förändringarna meddelas i god tid inför säsongsstart.

Dela artikel: