Trosa kommun använder starkt resultat för ökad beredskap och civilförsvar

Trosa kommuns ekonomiska prognos från delåret höll i sig och blir på helåret ett positivt resultat om nästan 65 mkr. Delar av resultatet används nu för att gardera för sämre tider samt stärka Trosas beredskap och civilförsvaret.

Skatteintäkterna för Sveriges kommuner har överstigit förväntningarna för året, något som återspeglar sig i många kommuners bokslut och så även Trosas. För Trosa kommun specifikt uppvisar nämnderna för kärnverksamheterna unisont en mer gedigen ekonomi än på många år. De stora verksamheterna Humanistiska nämnden och Vård- och omsorgsnämnden redovisar bokslut i balans, men även statsbidrag och lägre räntekostnader under året bidrar till resultatet. Ett gott resultat håller inte i sig utan fortsatta ansträngningar och sämre tider är att vänta.

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande: ”Det goda resultatet om nästan 65 mkr för 2021 visar att Trosa har en ordnad verksamhet och ekonomi. Vi ser nu även en möjlighet att skapa en ännu mer robust kommun inför framtiden. Utöver att vi tar kostnader i förskott öronmärker vi 30 mkr för de osäkra tider vi ser framöver. Dessutom öronmärker vi 10 mkr för att stärka vår beredskap och civilförsvaret samt möta upp kommande statliga satsningar på området.

Johan Sandlund, kommunchef: ”Vi har jobbat systematiskt med beredskap och civilförsvarsfrågor i många år. Det här är ett välkommet ekonomiskt tillskott för att ta verksamheten vidare till nästa nivå.”

Marlene Bernfalk, ekonomichef: ”Nämnderna har hanterat ekonomin på ett väldigt bra sätt trots ett år med högt tryck på kärnverksamheten. Resultatet har gett oss möjlighet att stärka Trosa kommuns ekonomi på längre sikt genom att ta kostnader i förskott.”

Bokslutet hanteras i kommunstyrelsen 20/4 och beslutas om i kommunfullmäktige 4/5.

Dela artikel: