Trosa kommun erbjuder ungdomar entreprenörskap som feriearbete

Trosa kommun och Rookie Startups har i dagarna tecknat ett avtal som ger ungdomar i kommunen möjligheter att lära sig mer om entreprenörskap och företagande under 2 veckors feriearbete sommaren 2022.

Under många år har kommunen erbjudit ungdomar ferieplatser till runt 80 ungdomar årligen och nu ges möjligheten att få en två veckors ferieplats med fokus på att lösa lokala samhällsutmaningar på ett entreprenöriellt sätt.

Rookie Startups (RS) är en av Sveriges ledande utbildare av unga entreprenörer. Sedan 2008 har de utbildat över 7000 individer i att utveckla sina entreprenöriella förmågor och öka ungas intresse för företagande.

Astrid Olsson, verksamhetsansvarig på Rookie Startups säger: ”Vi är oerhört glada över att Trosa kommun vill erbjuda sina ungdomar denna möjlighet och vi ser fram emot ett mycket givande samarbete som kan ge goda långsiktiga effekter.”

Det koncept som RS kommer att erbjuda våra ungdomar är RS Social som är ett specifikt handledarlett program som innehåller bland annat utbildning i entreprenörskap, idégenerering och presentation av lösningar. Astrid fortsätter: ”I det här programmet får ungdomarna möjligheten att lösa verkliga utmaningar kopplade till kommunen de bor i.”

Ansvarig för arbetsmarknads- och integrationsenheten, Cecilia Söderqvist, säger; ”Att kunna förstärka vårt erbjudande kring feriearbete med denna möjlighet ser vi som mycket positivt och våra förväntningar på programmet är höga. Slår det väl ut kommer vi att se om det går att få som en permanent del av vårt erbjudande till våra viktiga ungdomar.”

Programmet kommer att genomföras under veckorna 26 och 27.

Vi gör detta för att:

  • Få in mer entreprenöriellt lärande hos fler unga
  • Få fler att välja att driva UF-företag på gymnasiet
  • Minska ungdomsarbetslösheten på lång sikt

Dela artikel: