Trosa kommun får fler demensplatser när Ängsgården växer

Byggstängslet har monterats upp och rivningsarbetet har just startat. I socialkontorets gamla lokaler intill Ängsgårdens demensboende i Trosa ska kontorsplatserna nu göras om till 11 anpassade boendeplatser för personer med demenssjukdom. Ett pilotprojekt med ny och spännande välfärdsteknik för att skapa fler förutsättningar till en individanpassad vård.

Ängsgården utgörs idag av två avdelningar och den dagliga verksamheten Gästis. I den nya delen som renoveras intill befintlig verksamhet kommer 11 nya boendeplatser skapas där man tar fasta på det senaste inom demenssjukvården.

– Arbetet är lite av ett pilotprojekt där vi kommer jobba mycket med bland annat färgsättningen. Dörrar som leder till platser dit den äldre inte ska vistas görs osynlig genom att måla dörr, vägg och lister i samma färg. På samma sätt kan man förstärka beteendet att gå till samlingsrummet med hjälp av färger, berättar Lena Skålberg, enhetschef på Ängsgården, Gästis och korttidsboendet Novum.

Varje rum kommer kunna anpassas till varje individ där till och med toalettstol och handfat är höj- och sänkbart. När boendet öppnar hösten 2023 kommer flera typer av smart teknik finnas på plats. Med hjälp av taggar kommer den äldre kunna komma in i sin lägenhet medan grannar som går fel stängs ute. Trygghetslarmen kommer göra att varje person kommer kunna röra sig fritt i sin enhet. Om den äldre skulle gå utanför området kommer personalen få en indikation om detta och på ett lugnt och trevligt sätt möta upp individen.

– Vi har varit tydliga med att vi ska använda oss av det senaste så att det blir så modernt, fritt och säkert som möjligt för den dementa. Vi har även tagit höjd för att behoven i lokalerna kan komma att ändras över tid. Skenor för taklift kommer därför monteras i taken i varje rum, samtidigt som det kommer vara framdraget för att öppna upp kokvrår om det skulle behövas, berättar Marie Engström Johansson, verksamhetsutvecklare på vård-och omsorgskontoret.

Vill du veta mer om projektet? Läs mer på vår projektsida.

Dela artikel: